De Schaak-off was vorig jaar een groot succes - gezellig, en het leverde nieuwe leden op! Daarom doen we dit jaar weer mee, en wel op maandag 25 september. Aan dit toernooitje kan iedereen meedoen die kan schaken: thuisschakers, clubschakers, internetschakers, jong en oud. Opgeven kan via de link https://startmet.schaken.nl/activaties/schaak-off-2023 of door een mailbericht aan het gebruikelijke adres. De avond begint om 19.45 uur. Plaats van handeling is Buurthuis De Erven, Amstelland 2 in Emmeloord. In groepen van 4 spelen de deelnemers 3 partijen Rapidschaak met een speeltempo van 20 minuten per persoon en 5 seconden bonus per zet. De winnaars van de groepen krijgen de kans aan een regionaal vervolgtoernooi deel te nemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; nodig dus ook buren, zusjes, ouders, wie dan ook uit om mee te komen!

Afgelopen maandag was de laatste schaakavond van dit seizoen. De komende weken kunnen we allemaal hopelijk genieten van onze zomervakantie.
Maandag 4 september start het nieuwe seizoen. De ledenvergadering vindt dan vanaf 20 uur plaats in onze speellocatie, Buurthuis de Erven in Emmeloord.

Het bestuur wenst iedereen een aangename zomer!

Frank Hoogenboom

Zomerschaak ook gestopt

Inmiddels hebben we een aantal weken op de bonnefooi gezomerschaakt, maar de laatste tijd waren er, mede door het stoppen van het jeugdschaak, zo weinig gegadigden dat het niet meer uitkan om de zaal hiervoor te huren. We stoppen dus ook hiermee. Tot september!

Richard Bos

Klaas van Meijeren was een van de winnaars bij de schaaksimultaan Beat the Masters die Schaakclub Emmeloord als onderdeel van dit KNSB-evenement had georganiseerd. Hij mocht daarom samen met iemand anders deelnemen aan het slotevenement waarin hen beiden een grootmeester te wachten stond! Klaas had Han Jona Verbaan mee gevraagd en zo kwam het dat zij beiden 31 mei in het Spoorwegmuseum in Utrecht oog in oog zaten met niemand minder dan grootmeester Loek van Wely! Natuurlijk was King Loek hen allebei de baas, maar de ervaring was uiteraard waar het om ging. Klaas zei dat hij het zeer gewaardeerd heeft dat zij als gewone clubschakers nu de kans hadden om tegen een dergelijke crack te spelen.

Hierbij een paar beelden van het evenement. Klaas had overigens als een echte papperazzi ook Hans Böhm nog even kunnen kieken. Ook van onze "externe" afgevaardigde, Elise Knobbe, kregen we nog een paar foto's toegestuurd.

 

King Loek beraadt zich

 

 

 Diep gepeins...

 

 

Klaas met Hans Böhm
Klaas denkt en eet...
Klaas denkt en schrijft...
Han Jona pakt het groots aan!

Afgelopen donderdag verraste een zware delegatie van het bestuur Marten van Asperen met de erespeld van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, uitgereikt vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van de KSNB (en onze vereniging). De jubilaris kreeg de speld uit handen van ondergetekende in het bijzijn van secretaris Louis Bramer en erelid Meep Bouw die afgelopen jaar Marten met regelmaat naar onze club heeft vergezeld. Marten had ons wel aanleiding gegeven nu in het geweer te komen en niet tot de jaarvergadering te wachten. Tijdens de laatste competitieronde had hij zich namelijk laten ontvallen dat hij overwoog te stoppen. Een goede reden om te proberen hem op andere gedachten te brengen. Om onze claim van minstens 50 jaren lidmaatschap te staven, waren wat we inmiddels wel de "Leendert-Plat-papers" kunnen noemen, wederom van onschatbare waarde. In diens partij-archief werd namelijk een partij tegen Marten aangetroffen die uit 1971 dateerde. Dat Marten er "een paar jaar tussenuit" geweest was voor "studie en militaire dienst" deed weinig ter zake, want hij vertelde al sinds 1953 lid van de club te zijn. Een lid van het eerste uur dus, want de vereniging moet ergens rond 1949 zijn opgericht. Er gingen tijdens het gezellig samenzijn bij Marten thuis wat namen rond uit die tijd die mij weinig zeiden, maar de heren Van Asperen en Bouw des te meer! In ieder geval viel het uw correspondent op dat onze voormalig secretaris Leendert in zijn jongere jaren toch niet de consciëntieuze en fijnbesnaarde schaker was zoals ik hem heb leren kennen! Een ander aardig weetje is dat de club in de eerste jaren in een bankgebouw speelde. Misschien iets om nog eens aan te denken als we een sponsor nodig mochten hebben?

Terug naar donderdag: de dochters en schoonzoon van Marten waren deelgenoot van ons het "complot" en daardoor was er een aardig feestje van gemaakt met taart en koffie! Hartelijk dank daarvoor. En schoonzoon Jan Binnenmars maakte een paar mooie foto's die ik hieronder graag overneem. Marten: het is je van harte gegund en wij hópen dat we je over de streep getrokken hebben voor tenminste nóg een seizoen!

Frank Hoogenboom, voorzitter

 

Jubilaris Marten van Asperen

Marten krijgt de versierselen opgespeld

V.l.n.r: Marten van Asperen, Frank Hoogenboom, Meep Bouw en Louis Bramer

Foto's Jan Binnenmars