Tijdens de jaarvergadering is Gert Boer door de leden gekozen tot opvolger van Marten van Asperen als penningmeester. De leden besloten de contributie voor komend seizoen licht te verhogen en te investeren in nieuwe klokken en een jubileumevenement ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de club (waarover later meer). 

De leden verwelkomden Frans Westermann als teamleider van het eerste en Mart Bron als teamleider van het tweede, als opvolgers van Nico Lemsom en Meep Bouw. Inmiddels heeft de leden een voorstel voor de indeling van de twee competitieteams bereikt met daarbij ook een voorstel voor de principes van de teamindeling dat in de volgende jaarvergadering behandeld zal worden.

Frank Hoogenboom neemt de taak van wedstrijdleider interne competitie weer op zich. 
De uitslagen van de interne zullen met ingang van dit seizoen eind december, eind maart en na afloop van de competitie worden doorgegeven aan de bond. 
De leden hebben besloten dat mensen die zich afmelden voor een competitieronde een resultaat boeken dat neerkomt op een 30%-score tegen zichzelf. Wie er niet kan zijn vanwege verplichtingen in de externe competitie of wie "oneven" is, wordt zoals voorheen geacht tegen zichzelf geremiseerd te hebben. 
Op verzoek van een aantal leden dat nu heeft aangegeven maar een beperkt aantal partijen in de interne te willen spelen, besloten de leden het de wedstrijdleider toe te staan hen in te delen op speelsterkte en niet op hun positie op de ranglijst. 
Omdat de resultaten van de interne van 2015-2016 per abuis nog niet aan de bond gestuurd zijn, besloten de leden de uitreiking van de Frank Frankema-bokaal voor de grootste stijger op de ratinglijst, te verplaatsen naar eind dit jaar.