Het eerste was 3 december ook Heerenveen ruim de baas. De wedstrijd, die meerdere malen was uitgesteld, begon nu met een vertraging van een half uur om de mannen uit Heerenveen de gelegenheid te geven afscheid te nemen van hun gewaardeerde lid Herman afscheid te nemen die op 83-jarige leeftijd was overleden.

Er ontwikkelde zich een gelijkopgaande wedstrijd waarin lange tijd niet duidelijk was wie er aan het langste eind zou trekken. Rob Kamminga bereikte weinig met zijn damegambiet met Lg4 en moest met remise genoegen nemen. Ook Nico Lemsom deed weinig moeite voordeel te bereiken, met de witte stukken nog wel, en remise was het gevolg. De enige andere remise had bepaald geen salonkarakter: Tiemen de Jong speelde vol op de aanval en was ook niet te beroerd tegen de storm van de overkant in te rokeren. Daarna offerde zijn tegenstander met alle liefde zijn a-pion en na het onstuimige Pb7 waar Dxb4 nog redding leek te kunnen brengen, viel de Heerenvener met kracht de koningsstelling van Tiemen binnen. Goede raad leek duur, totdat zijn tegenstander dameruil toestond. Ineens kwam de Urker met vrijpionnen opstomen en de winst leek nog een kwestie van tijd. Toen hij echter afruil van zijn mooie loper tegen een toren toeliet, bleef een remise-eindspel over.

Alle andere partijen waren voor Emmeloord. Timo Koffeman besliste zijn partij met fraai technisch spel waarmee hij de zwarte koning afsneed en zijn vrije a-pion ondersteunde. Frank Hoogenboom won ook, maar niet nadat zijn tegenstander wat al te driest met zijn pionnen was opgestoomd en zich in tijdnood had verslikt. Johan ten Napel slaagde ein zijn tegenstander in de aanval op te rollen, terwijl hij zijn koningsstelling gesloten hield en ook de paardmanoeuvres van Valkema waren Heerenveen te machtig. Jacob de Jong, tenslotte, snoepte een pionnetje en liep vervolgens met zijn pluspion dwars door het midden.

Daarmee is Emmeloord alweer de fiere koploper. Volgende week wacht Drachten.