Het eerste team was wederom ongenaakbaar. Het arme DSC Drachten werd gedecideerd met een 6,5-1,5 nederlaag naar huis gestuurd. Rob Kamminga zette de toon door aan bord 2 in een scherpe Siciliaan aanmerkelijk slagvaardiger op te treden dan de man uit Drachten. Grappig was dat de laatste parade van zijn tegenstander op weer een schaakje: Pd7-e5 door hem werd beantwoord met Dd1-d7 mat! 
Intussen had Timo Koffeman aan het eerste bord een prettige stelling opgebouwd waarin wit zich nauwelijks kon verroeren. Toen hij de witte koning ook nog naar een open lijn in het centrum wist te lokken was het pleit beslecht. Minder verging het Tiemen de Jong. Hij trachtte zijn geduchte tegenstander in een koningsaanval ondersteboven te lopen maar ging tenslotte ten onder aan een vrijpion en de nodige tocht in richting zijn eigen koning. Frank Hoogenboom dacht in de opening lang na en met succes, want zijn tegenstander maakte al gauw een fundamentele fout die hem een kwaliteit kostte. Van het een kwam het ander en na een zet of 25 ging er nog meer materiaal. Henk Valkema speelde de partij van de avond (hopelijk binnenkort te zien in dit theater). Hij begon provocerend met Dg4 tegen de Franse opening van zijn opponent. Al snel stond het bord in vuur en vlam, waarbij het ernaar uitzag dat de zwarte lopers Henks monarch behoorlijk in de problemen zouden gaan brengen. Daarop besloot hij zijn winnende wandelkoning in stelling te brengen die, in combinatie met zijn sterke loper op d5 en paard op d6, zwart zo van de wijs brachten dat hij na Kb8-b7 zijn lange tocht zegevierend kon voltooien. Voor Jacob de Jong zat het er toen allang op: een tamelijk kleurloze remise. Van Nico Lemsom mocht uw verslaggever niet schrijver dat e4-e3! een directe winst had betekend. OK, Nico, wat je deed was beter en leverde tenslotte een dame op. Jelle Kapteijn ging aan bord 8 de hele avond aan de leiding. In het eindspel koos zijn tegenstrever voor stukverlies in plaats van 2 pionnen. Het was om het even, dus daarmee weer een dikke winstpartij voor Emmeloord! Waar gaat dit heen? Misschien wel sportploeg van het jaar?