Verslag Emmeloord II - De Donger III

 

Toch maar even een verslag van de wedstrijd Emmeloord 2 tegen De Donger 3. De Donger is een stuk sneller met hun verslag (zie http://www.dedonger.nl/ ; red). Dit is niet erg verwonderlijk gezien het resultaat. Voor mijzelf was dit een soort debuut. Misschien voor een ieder dit seizoen een trage start en onderschatting van de tegenstander.  Aan Shahbaz Alavi en  Wim Bonnee heeft het niet gelegen. Zij hebben beiden gewonnen. Er waren maar liefst 3 partijen met gelijkspel door Leendert Plat, Jurjen Dedden  en Peter Weijs.  Onze hoop was toch dat Leendert als laatste nog voor een gelijke stand kon zorgen door zelf te winnen. Maar ook dat lukte niet. Klaas van Meieren, Mart Bron en ikzelf hebben verloren.

Wij hebben onder ons niveau gespeeld en dit mogen we niet meer laten gebeuren. Einduitslag 3 ½  tegen  4 ½ .

 

Gert Boer

In de tweede ronde van de onderlinge Urk-Emmeloord maakten Henk Valkema en Johan ten Napel er een spannend gevecht van met wederzijdse kansen. Henk had een pion gegeven voor een vervaarlijk initiatief dat echter niet voldoende was voor de winst. In tijdnood werd tot remise besloten. Dat was ook het resultaat bij Frank Hoogenboom en Frans Westermann. In de opening liet Frans Pc5 toe wat een Frank een mooie stelling opleverde. Nadat hij echter te snel e3-e4 had gespeeld, wist Frans de stelling en zijn verdediging te sluiten. Nico Lemsom verloor op dramatische wijze van Jelle Kaptijn. In de opening won Nico een pion en lange tijd leek hem dat de winst of in ieder geval belangrijk voordeel te garanderen. Jelle startte een wanhoopsoffensief op de koningsvleugel dat onverwachts succes opleverde toen Nico een zetherhaling uit de weg ging. Frans B en Rob speelden in een spannende partij remise

Uitslagen:

Henk Valkema - Johan ten Napel             remise
Frank Hoogenboom - Frans Westermann  remise
Nico Lemsom - Jelle Kaptijn                   0-1
Frans Brouwer - Rob Kamminga              remise

Stand:

Rob                                                1,5 uit 2
Timo                                              1 uit 1
Nico, Jelle, Frans W, Frank, Johan       1 uit 2
Frans B                                           0,5 uit 1
Henk                                              0,5 uit 2

Voor 23 november staan de volgende partijen op het programma:

Timo – Frans Westermann
Nico – Johan
Frank – Rob
Henk – Frans Brouwer
Jelle is vrij

In de onderlinge Urk-Emmeloord 2015-2016 zijn de eerste partijen gespeeld. Debutant Frans Westermann verzuimde een licht voordelige stand tegen Nico Lemsom uit te bouwen en liet in plaats daarvan het vernietigende e5-e4! toe. Henk Valkema was ook al weinig gelukkig, want met het eindspel dat ontstond nadat hij een belangrijke pion weggaf, wist Rob Kamminga wel raad. Johan ten Napel en Frank Hoogenboom kopieerden een aantal zetten theorie, waarna Johan niet wist aan te tonen dat hij belangrijk voordeel had: remise. Timo Koffeman won inmiddels zijn partij tegen Jelle Kaptijn, zodat de stand nu is: 

Timo, Rob en Nico: 1 uit 1
Frank en Johan: 0,5 uit 1
Frans W., Jelle en Henk: 0 uit 1
Frans B. nog niet gespeeld.

De volgende ronde is op 26 oktober. Dan worden gespeeld:

 

Nico – Jelle
Frank – Frans Westermann
Henk – Johan
Frans Brouwer – Rob
Timo is vrij.

Het eerste boekte een ruime overwinning in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2015-2016. In Heerenveen werd de plaatselijke schaakclub met 5.5-2.5 teruggewezen. De victorie werd ingeleid door Tromp-Willem van Urk die bepaald niet goed uit de Franse opening kwam, maar een dame in de schoot geworpen kreeg. Nico Lemsom aanvaardde de kwaliteit die hem cadeau werd gedaan uiteraard ook en besloot er daarna nog een zet of 30 van te gaan "genieten". Henk Valkema had weinig zetten nodig om de winst op te strijken na een onregelmatige Siciliaan. Frans Brouwer leek een weinig samenhangende stelling te hebben, maar kennelijk was de chaos bij zijn tegenstander groter. Dat waren al 4 winstpartijen en na de remise van Johan ten Napel was de winst binnen. Timo Koffeman deed er nog een puntje bij door zijn tegenstander uit de opening te overspelen en een fraai mat te geven. Alleen Tiemen de Jong en Frank Hoogenboom gingen onder het juk door. Tiemen slaagde er met een stuk minder niet in eeuwig schaak te houden en Frank raakte na 12 zetten theorie de draad kwijt, leek nog een remise-eindspel te bereiken maar wist dat in tijdnood niet te houden. 

Na de 43ste zet van zwart stond het zo:

Hoogenboom - Pragt na 43. .. Te2

Hoogenboom-Pragt na 43. .. Te2

Met nog een paar seconden op de klok speelde wit hier het onverstandige 44. La7 waarna zwart met 44. .. Pe1 korte metten maakte. Hoe zou de partij zijn afgelopen als wit de verdediging 44. Ld2 had gevonden? Zwart kan dan proberen snel verder te komen met 44. .. Pf4 45. Lxf4 gxf4 en nu is de vraag of wit dit kan houden. Hij moet oppassen dat zijn paard niet opgesloten raakt. Een krasse methode om dat te bereiken kan 46. d6?! zijn. 46. .. Tc2 47. d7 levert hem dan zelfs nog winst op, maar in plaats daarvan lijkt 46. .. e6! wit voor grote problemen te stellen. Wellicht kan wit het beter met 46. Pa5 proberen waarmee hij voor zijn paard in ieder geval een goed heenkomen kan vinden op c6. Zwart kan proberen de steunpilaar op d5 op te ruimen met 46. .. e6! waarna wederom de vraag is of wit nog op tijd een goed heenkomen voor het paard kan vinden. De geschiedenis lijkt zich te herhalen na 47. dxe6+ Kxe6 48. Pc4 Tc2 49. Pb6 f5! 50. Pd5 fxe4 en zwart lijkt aan het langste eind te trekken na 51. fxe4 Ke5. Wit kan zich echter nog nét redden met 51. Pxf4+ Kf5 52. Pd5 exf3 53. Pe3+ Kf4 54. Pxc2 f2 55. g3+! Kf3 56. Pd4+ Ke3 57. Kg2 hxg3 58. Pf5+ waarna hij zelfs nog wint. Wellicht geen foutloos, maar wel een spectaculair slot.

1. Hoogenboom 0
2. Koffeman 1
3. Valkema 1
4. T. de Jong 0 
5. Brouwer 1
6. Ten Napel rem
7. Van Urk 1
8. Lemsom 1

Het bekerteam boekte een soepele 4-0 zegen in en tegen Franeker. Naast de heilige Friese kaatsgrond toonden de Emmeloorders weinig ontzag voor hun Friese opponenten. Timo Koffeman counterde venijnig aan bord 1. Een dame-offer leek zijn tegenstander nog redelijke kansen te verschaffen, maar het eindspel bleek glad verloren. Frank Hoogenboom zag zijn kans schoon toen zijn jonge tegenstrever een paard wat te ver van huis liet verdwalen. Een zoenoffer van het stuk hielp hem niets. Henk Valkema joeg de koning van zijn opponent het halve bord over om hem tenslotte mat te zetten. Nico Lemsom, tenslotte, meende al snel een stuk te kunnen veroveren. Die opzet slaagde niet, maar in het eindspel was hij kansrijk, waarna een fout van zijn tegenstander een abrupt einde aan de partij maakte. Na dat alles restte slechts nog de vraag langs welke route Franeker nu het snelst te bereiken is: via Leeuwarden of Harlingen.