Afgelopen donderdag verraste een zware delegatie van het bestuur Marten van Asperen met de erespeld van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, uitgereikt vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van de KSNB (en onze vereniging). De jubilaris kreeg de speld uit handen van ondergetekende in het bijzijn van secretaris Louis Bramer en erelid Meep Bouw die afgelopen jaar Marten met regelmaat naar onze club heeft vergezeld. Marten had ons wel aanleiding gegeven nu in het geweer te komen en niet tot de jaarvergadering te wachten. Tijdens de laatste competitieronde had hij zich namelijk laten ontvallen dat hij overwoog te stoppen. Een goede reden om te proberen hem op andere gedachten te brengen. Om onze claim van minstens 50 jaren lidmaatschap te staven, waren wat we inmiddels wel de "Leendert-Plat-papers" kunnen noemen, wederom van onschatbare waarde. In diens partij-archief werd namelijk een partij tegen Marten aangetroffen die uit 1971 dateerde. Dat Marten er "een paar jaar tussenuit" geweest was voor "studie en militaire dienst" deed weinig ter zake, want hij vertelde al sinds 1953 lid van de club te zijn. Een lid van het eerste uur dus, want de vereniging moet ergens rond 1949 zijn opgericht. Er gingen tijdens het gezellig samenzijn bij Marten thuis wat namen rond uit die tijd die mij weinig zeiden, maar de heren Van Asperen en Bouw des te meer! In ieder geval viel het uw correspondent op dat onze voormalig secretaris Leendert in zijn jongere jaren toch niet de consciëntieuze en fijnbesnaarde schaker was zoals ik hem heb leren kennen! Een ander aardig weetje is dat de club in de eerste jaren in een bankgebouw speelde. Misschien iets om nog eens aan te denken als we een sponsor nodig mochten hebben?

Terug naar donderdag: de dochters en schoonzoon van Marten waren deelgenoot van ons het "complot" en daardoor was er een aardig feestje van gemaakt met taart en koffie! Hartelijk dank daarvoor. En schoonzoon Jan Binnenmars maakte een paar mooie foto's die ik hieronder graag overneem. Marten: het is je van harte gegund en wij hópen dat we je over de streep getrokken hebben voor tenminste nóg een seizoen!

Frank Hoogenboom, voorzitter

 

Jubilaris Marten van Asperen

Marten krijgt de versierselen opgespeld

V.l.n.r: Marten van Asperen, Frank Hoogenboom, Meep Bouw en Louis Bramer

Foto's Jan Binnenmars