De resultaten van de enquête zijn besproken in de ledenvergadering van 28 augustus jl. Uitkomsten zijn:

1. de maandag blijft de clubavond 
2. de aanvangstijd van de partijen wordt 19.45 uur
3. het speeltempo wordt 1 uur en 30 minuten per speler + 10 seconde per speler per zet
4. in december evalueren we of deze opzet (beter) bevalt (dan die van vorig seizoen).

Het bestuur