Beste leden van SC Emmeloord,

Inderdaad kunnen we - zoals het nu staat - op maandag 31 augustus onze ledenvergadering houden en wel in de Ontmoeting. 
Of we daarna ergens terecht kunnen voor onze interne competitie zal afhangen van de vraag wat wij, de verhuurders en de veiligheidsregio's ons voor een regels opleggen.
De KNSB heeft inmiddels te langen leste op schaakbond.nl een protocol voor het schaken opgenomen waarin zij ervan uitgaat dat het toegestaan is dat 2 tegenstanders aan een gewoon tafeltje op minder dan 1,5 m tegenover elkaar zitten en op één bord en met één klok een partij spelen. Voor alle overige situaties geldt dat we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dit zijn maar een paar van de vele regels die straks gelden in en rond onze speellokatie, en ik nodig iedereen uit er kennis van te nemen. Tenslotte is het ook nog zo dat de regels zijn wat minimaal volgens de bond nodig is, dus wij kunnen de regels aanvullen en eenieder zal voor zichzelf moeten bepalen of en onder welke voorwaarden hijzij aan het bord zou willen verschijnen. Het lijkt mij wel heel gewenst dat wij tijdens onze ledenvergadering de ontstane situatie met elkaar bespreken. Maar eerst maar eens een aantal weken andere dingen doen, toch?

Hartelijke groet,

Frank Hoogenboom