Vorige week stelden we voor om het seizien te verlengen. Daar waren geen bezwaren tegen. Niet iedereen wil tot dan doorspelen, maar niemand had er iets op tegen dat de anderen dat wel doen. Nu dus officieel:

we verlengen dit seizoen tot de laatste maandag van juni, dat wil zeggen, de 27e.

Dit seizoen, ook tijdens de verlenging, blijft het principe: wie speelt, meldt zich aan.