Titelcandidaten Ekhart en Dedden speelden een rustige remise,zonder dat een vd twee voor de

volle winst ging.

Dat deden Peter Weijs en ikzeidegek wel.In een mooie wilde KONINGSGAMBIET,met een snelle h2-h4,wist

zwart met even actief tegenspel ,zonder rochade en met g5 ,2 pionnen te winnen.pls de kwaliteit.Alle pogingen/dreigingen van witkonden door zwart net aan gepareerd worden.Ik leek even de fout in te gaan toen ik

dacht de kwaliteit terug te geven en daarna weer te winnen,maar een tussenzet over het hoofd zag.

bij de 2e keer goed kijken voor mijn zet uit te voeren,zag ik opeens dat er mat in 1 dreigde!was ik er bijna ingetuimd!

Aardige kerel die Peter,maar niet te vertrouwen achter het schaakbord!

Na dameruil was het wel bekeken,met 2 verbonden vrijepluspionnen.

Nico Lemsom  speelde een mooie partij met Leendert Plat,die uiteindelijk in het centrum werd weggedrukt.

Meep Bouw,gaf met een stuk voor pardoeserig zijn dame weg,en kon opgeven!TE snel gezet??REIN BEEKMAN

kan/mag zich niet langer beroepen op geluk!Daarvoor wint hij te vaak tegenwoordig!

Mooi dat de nieuwelingen ZICHTBAAR grote vorderingen hebben gemaakt inhet lopende seizoen!

Mart(Bron) overzag stukverlies tegen Marten(vanAsperen) en Hingstman zag dat hij opeens mat stond tegen de

voorzitter.Bauke Witteveen wint weer,nu van Cees Zee.Mathijs Lijnema speelt altijd alles of niets.

Tegen nestor Teesink(86 jaar!!) redde onze jongste speler het niet!

DE (GESCHOONDE) STAND  zonder de spelers met te weinig partijen

1 DE BOER    382,50    UIT 13

2 DEDDEN     374,50    UIT 16

3 EKHART    349          UIT 19

4 TEESINK   342,50      UIT 23

5 VAN ASPEREN 322     UIT 21