Aanwezig waren 11 leden van de totaal 25 leden.

Met kennsigeving afwezig: 6 leden.

De agenda werrd vlot afgewerkt waarna we met z,n allen de stukken in de dozen gecontroleerd hebben.

De notulen worden per e-mail opgestuurd en per post naar de leden die niet over e-mail beschikken.

As maandag 5 september begint de nieuwe competitie.

Letop: indien niet aanwezig tijdig afmelden bij Dick de Boer ( voor 18.00 urur.) Tel. 0527-788 1511