Columnist Remco Heite schreef zaterdag 29 maart 2014 in de Leeuwarder Courant onderstaand indrukwekkend in memoriam over onze overleden oud-voorzitter en erelid Cees Zee

 

Een vorm van warme verstandhouding

Afgelopen zaterdag is in Emmeloord de FSB-competitie afgerond met een gezamenlijke slotronde. Bij het begin daarvan werd stilgestaan bij het overlijden van Cees Zee uit Rutten, een van de meest aimabele mensen uit de Friese schaakwereld. Hij werd herdacht door de voorzitter van de schaakclub Emmeloord, Kees Wagemaker, waarna een minuut stilte in acht werd genomen. Zee kampte al geruime tijd met een slopende spierziekte en overleed vorige week woensdag. Hij werd 79 jaar.

   Veel Friese schakers kennen hem als voorzitter van de club die eerst 'De Polderpion' heette en later werd omgedoopt tot 'Sc Emmeloord'. Ruim 25 jaar vervulde hij die functie. De periode van zijn lidmaatschap duurde zo'n zestig jaar. Op de laatst gehouden jaarvergadering werd hem het erelidmaatschap van de vereniging toegekend.

   Wie Cees Zee in de loop van zijn vele actieve schaakjaren meemaakte - of dat nu aan het bord was of in FSB-ledenvergaderingen - heeft hem leren kennen als een altijd opgewekt, optimistisch en bevlogen mens. Hij was een man die je meteen een gevoel van vriendschap gaf, hoe kort en oppervlakkig je elkaar ook kende. Een man die snel vertrouwen won en dat ook nooit zou beschamen.

   Hij was boer, in hart en nieren. In 1963 nam hij het bedrijf van zijn vader over, dat eind jaren '70 tot akkerbouwbedrijf werd omgevormd. De samenwerking met buurman Meep Bouw, eveneens akkerbouwer en ook al heel lang lid van dezelfde schaakvereniging, was hecht en het wederzijds vertrouwen was onmetelijk. Bij de crematieplechtigheid getuigde Bouw op indrukwekkende wijze van de onderlinge vriendschap.

   Cees Zee was een mensenmens, zoals dat tegenwoordig heet. Een man voor wie het sociale contact heel belangrijk was. Geen wonder dat hij binnen het dorpsleven van Rutten een actieve rol speelde, als voorzitter van plaatselijk belang, als Prins Carnaval, bij de toneelvereniging, bij de jaarlijkse revue. Voor hem hield een schaakpartij, hoe kon het anders, meer in dan wat zich op het bord ontwikkelde: er groeide in de loop van de partij een vorm van warme verstandhouding. In dat licht moet ook de uitspraak worden gelezen op de site van de club waarvan hij zolang lid was: "Zijn passie voor het schaakspel was groot."

   Het In Memoriam op de clubsite vermeldt dat hij in zijn laatste schaakjaren de zetten met de linkerhand moest noteren en dat dat geen geringe opgave was. Maar de maandagavond bleef zijn schaakavond, waarvoor alles moest wijken. Totdat het zover was dat het schaken echt niet meer ging en hij het spel niet meer kon spelen. "We wisten dat hij zou gaan verliezen. Maar opgeven was niet het eerste dat bij Cees opkwam."

   Met het opdiepen van onderstaande partij, gespeeld voor de interne competitie van de Sc Emmeloord, wordt een mooi eresaluut aan Cees Zee gebracht. Het commentaar is van de hand van de witspeler, Frank Hoogenboom.

 

   Hoogenboom-Zee

   Emmeloord 23-1-1995

 

   1. e4 c5 Cees speelde altijd de Siciliaan tegen e4. Ondernemende geest dus. 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 a6 5. Pc3 Pf6 6. Le2 e6 7. g4 Ik had me voorgenomen nu eens eindelijk die kloeke aanvalspartij te spelen waar ik al zo lang naar uitzag. Cees leek me daarvoor de ideale tegenstander. Maar ik vergiste me. 7. ... Le7 8. g5 Pfd7 9. Lh5?! g6 10. Tg1 Een zet met diepere bedoelingen. Cees toonde haarfijn aan dat er de nodige bezwaren aan kleven. 10. ... gxh5 11. Pxe6 Met in gedachten het 'logische' vervolg 11. ... fxe6 12. Dxh5+ Kf8 13. g6! en wint. Helaas bleek mijn sympathieke tegenstander uit het juiste hout gesneden.   
 11. ... Da5! Au! Tot mijn schrik zag ik dat ik nu in grote problemen was. Weliswaar wint het geplande 12. Dxh5 na 12. ... Pf6? 13. gxf6 Dxh5 14. Pg7+, maar zwart heeft veel beter: 12. ... Pe5! Er zou dan 13. Pg7+ Kd8 14. f4 Pg6 kunnen volgen, waarna wit zijn stuk niet terugziet. Dat is overigens ook het geval wanneer zwart 12. ... Pc6 speelt: 13. Pg7+ Kd8 14. Pf5 Pde5. Dan maar op zoek naar een redelijk alternatief. 12. Dd4 Pe5! Nog zo een. Ik had gerekend op 12. ... De5, waarna ik met Pc7+ tenminste nog een kleine kwaliteit terugkreeg voor mijn loper. Aangezien er nu dodelijk 13. ... Pf3+ dreigde, nam ik mijn toevlucht tot 13. Pg7+ om het op te geven na het logische 13. ... Kf8.

REMCO HEITE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.