In de 18e ronde van de interne speelden Jurjen Dedden en Peter Weijs de volgende aardige miniatuur.