In een wedstrijd die lang op een overwinning leek uit te draaien speelde het tweede maandag gelijk tegen Heerenveen 2. De positieve stemming kwam er vroeg in toen Han Jona aan bord 3 de witte dame wist te winnen. Hij speelde het speculatieve Lg4 in plaats van het passieve Lc8 en zag zijn tegenstander achteloos h3 antwoorden waarna het middels het plompe Pc3! in één keer uit was (zie de partijenpagina). Intussen leken er wat zorgen aan het bord van Klaas, maar al gauw bleek dat hij scherper gerekend had dan ik als toeschouwer. De zwerftocht van de zwarte dame leidde tot niets (en had zelfs een spoedig einde mogelijk gemaakt), en die van zijn eigen dame wel (zie de partijenpagina). 2-0 dus en naast mij had Albert Henk zijn opponent ook aardig in de verdediging gedrongen. Afmaken was alleen niet zo eenvoudig en toen de complicaties kwamen, bleek de Heerenvener daar toch beter mee om te kunnen gaan dan hij. Mijn eigen partij eindigde ook in misère. Nadat ik een afwikkeling naar een remise-dubbeltoreneindspel had versmaad, ging het langzaam bergafwaarts. De witte stukken drongen mijn stelling binnen en verdediging baatte niet meer... Even zo goed was de 2-2 een goed resultaat waarmee we onze kansen om ons te handhaven in eigen hand houden. 

Frank Hoogenboom