In de 11e ronde van de interne speelden Leendert en Nico de volgende onderhoudende partij.