Maandag jl. nam Rob Kamminga op grootse wijze afscheid van onze vereniging. Het is goed gebruik dat de kampioen op de avond van de jaarvergadering een simultaan geeft tegen de leden, maar nu hij al was vertrokken, meenden we er goed aan te doen hem apart uit te nodigen nog één keer zijn krachten te tonen op een volle avond. En vol wérd het: maar liefst 24 leden gaven de scheidend kampioen partij! Alle tafels in ons clublokaal moesten worden benut en zelfs de bar werd onderdeel van de Robs ronde. Om duidelijk te maken dat we hem écht gaan missen, zette hij een topprestatie neer door tegen deze omvangrijke tegenstand hij slechts 2 remises af te geven en maar één keer de vlag te hoeven strijken! Na 3 lange uren kon hij eindelijk zijn colaatje uitdrinken en de lange reis terug aanvaarden naar het Groningse.
Dank Rob voor alle mooie partijen die je ons hebt laten zien, niet alleen deze avond maar alle jaren hiervoor. We hopen je binnenkort te komen bezoeken!

Ons nieuwe lid Boudewijn Riemersma had voor de gelegenheid zijn camera meegenomen. Hieronder, hopelijk goed zichtbaar, een kleine impressie van de avond.

Frank Hoogenboom