Ons bekerteam heeft voor de tweede keer in drie jaar de finale van de Berend Nautabokaal bereikt door Steenwijk met 2,5-1,5 te kloppen. In een bepaald enerverende wedstrijd was het vooral bord 1 dat de aandacht trok. Maar daarover zo dadelijk meer. 

Nico Lemsom bezette deze keer bord 4 en hij kweet zich met wit behoorlijk van zijn taak. Met de vervaarlijke opstoot e5! maakte hij het Marcus Pliester zo lastig dat die veel tijd verbruikte zonder zijn problemen werkelijk op te lossen. Uiteindelijk besloot zwart tot een vlucht met de koning naar de damevleugel waar hij ook al niet veilig bleek. Nadat aldaar lijnen waren geopend overschreed de Steenwijker in verloren stelling de bedenktijd.
Een mooi begin, zou je denken, maar aan de andere borden verliep de strijd allerminst naar wens. Aan bord 3 werkte ondergetekende zich aardig in de nesten door de opstoot e6 toe te laten. Weliswaar kwam ik een pionnetje voor, maar Michiel Rensen had een ijzersterk paard op e4 geposteerd en viel met zijn torens binnen over de d-lijn. Ik bereikte nog een toreneindspel met een pion minder, maar dat bleek glad verloren. 
Geen nood, want terwijl deze zeperd zich openbaarde leken de zaken aan het tweede bord voor Timo Koffeman crescendo te gaan. Ook hier een ver opgerukte e-pion (e6) die bovendien nog door de f-pion werd ondersteund. Nadat de g- en h-pion van zwart (Henk van Dijk) waren opgeruimd, leek de winst slechts een kwestie van tijd. De geslepen Steenwijker viel echter met zijn dame de witte stelling binnen en slaagde erin enkele stukken te ruilen waarna een toreneindspel ontstond dat ineens heel slecht stond voor wit. Op de website van Steenwijk (http://www.schaakclubsteenwijk.nl/) legt Henk van Dijk ons uit dat de computer zelfs een fraaie directe winst zag na Tc5? Afijn, de computer deed gelukkig niet mee en Timo werden een lange en taaie verdediging en mogelijk zelfs een pijnlijk verlies bespaard toen hij even later plotseling de torens kon ruilen en een remise pionneneindspel overbleef. 
Alles hing nu dus af van de partij op bord 1, waar Rob Kamminga de zwarte stukken had geloot. Lange tijd leek er weinig aan de hand en leek de partij op een snelle remise uit te lopen. Plotseling kon Rob wit (Auke van Urk) echter een kwaliteit afhandig maken waarna de zon weer begon te schijnen voor de man uit Creil. Een kort moment van onachtzaamheid kostte hem echter een volle toren en leverde een glad verloren eindspel met 2 machtige lopers van wit tegen een hulpeloze toren van zwart. De klok tikte echter ook door en dat begon een rol te spelen. Misschien wel daarom zag iedereen behalve de witspeler dat hij enkele zetten lang met Lg7! onmiddellijk kon winnen. Daarna ging het van kwaad tot erger: b4 i.p.v. bxa5 en als klap op de vuurpijl een d-pion van zwart die zomaar kon doorlopen. 
Aldus sloegen we twee vliegen in één klap: de winst was alsnog binnen en we hoefden niet te vluggeren. 
En uw verslaggever kwam eraf met een milde straf: met blote voeten naar bed.

Frank Hoogenboom

Het tweede verloor met 5-3 in Lemmer, concurrent om een plaats in de middenmoot.

De eerste avond, 19 februari, trad een viertal aan in Lemmer voor de "eerste helft" van de wedstrijd.

Shahbaz Alavi trof aan bord 1 een oude bekende van Emmeloord: Frank B Frankema. Onze man offerde een toren voor de aanval die uiteindelijk niet doorsloeg. Leendert Plat (bord 3) kwam goed uit de opening maar Jan Holtrop wist van geen wijken en de partij werd terecht remise. Wim Bonnee (bord 4) speelde een vrijwel gelijk opgaande partij, maar in het eindspel bleek zijn tegenstander Beetsma net iets handiger, dus: verlies. Marten van Asperen (bord 8) had steeds de betere papieren tegen De Boer en leek te gaan winnen. Helaas liet onze man een toren instaan dus even later capitulatie.

De tweede avond, 26 februari, speelde Peter Weijs aan bord 5. Met wit bouwde hij een winnende aanval op. Door een paardoffer kon hij met een toren en dame achter zijn linie komen. Helaas overzag hij dat zijn toren werd aangevallen waarna hij met twee stukken achter de vlag moest strijken. Daarmee was de wedstrijd voorbij. Omdat Jurjen Dedden (bord 2) en Mart Bron (bord 7) hun partijen wonnen en Anton Bakhuijsen remiseerde aan bord 6, kwam de eindstand op 5-3 voor Lemmer.

Emmeloord II staat nu met 2 punten vijfde in de klasse 2B en zal in de laatste ronden tegen Sneek IV en Steenwijk II nog aardig aan de bak moeten om degradatie te voorkomen.

 

Leendert Plat / Frank Hoogenboom, met dank aan Peter Weijs

Het bekerteam toog maandag 26 januari naar het verre Burgum voor de confrontatie met NEO. Nadat ondergetekende en onze tweede-bordspeler elkaar eindelijk hadden gevonden op de grote parkeerplaats bij Van der Valk Emmeloord, konden we naar Lemmer waar het andere duo al met smart stond te wachten. Verolgens naar de plaatselijke sporthal in Burgum waar opmerkelijk genoeg in de kantine werd gerookt (prettig voor Rob Kamminga), terwijl er in de hal fanatiek gevoetbald werd. Daar was nog een achterzaaltje vrij waar we streden tegen deze gevaarlijke outsider die het vorig jaar een eind had gebracht. Al gauw bleek de tijger echter tandeloos. Dd3! was een prachtige zet waarmee Rob Kamminga aan bord 1 zijn zwarte dame de witte stelling binnen liet dringen. Eerst veroverde hij pionnen, daarna gaf wit in arren moede de dame voor enkele stukken, maar voldoende was het allemaal niet: een mooie winst voor Rob dus. Aan bord 4 was Nico Lemsom's Dd3?? juist een krasse blunder in een vrijwel gewonnen stelling. Gelukkig verzuimde zwart een paard naar f4 te brengen en probeerde hij in plaats daarvan Tf4 het buitenkansje te verzilveren. Nico counterde net op tijd met g3 en kon later met Dc7+ en mat op de onderste rij het punt incasseren. Daarmee was de buit binnen, want Timo Koffeman had aan bord 2 zijn tegenstander in de Pirc al ras vierkant onder de voet gelopen met een pionnenstorm op de koningsvleugel waartegen deze zich onvoldoende wist te verweren. Als laatste was ondergetekende klaar. In een Draak kwam wit met het ongebruikelijke h3 in plaats van f3 aanzetten. Ondanks lang gepeins wist ik er niet van te profiteren. Het werd nog erger toen ik een paard op d5 toeliet. Nadat wit dat ros gelukkig op f6 had geruild, leek de stand in evenwicht. Op het krachtige f5! wist wit niet goed te riposteren waardoor ik een pion voor kwam. Mijn stukken stonden echter zo slecht dat de winst nog ver weg was, terwijl de tijd in rap tempo verstreek. Daarom accepteerde ik remise in een stelling waarvan Rob direct liet zien hoe kansrijk die was. Niet getreurd, met 3,5 - 0,5 konden we terug naar de polder. In de volgende rond wacht Steenwijk, ook al een ploeg waartegen we meerdere keren in de beker hebben gestreden, met wisselend resultaat.

Frank Hoogenboom

Het eerste beleefde een makkelijke avond in Harlingen waar de plaatselijke combi met Franeker werd verslagen met 6-2: tegenover vier remises stonden even zovele overwinningen.

Timo Koffeman had op de maandag vooruitgespeeld en de toon al gezet door met wit Willem Kuiper zoek te spelen. Of beter gezegd, Willem speelde zichzelf zoek door een al te drieste aanpak van de opening. Pas toen stukverlies niet te vermijden was, dacht hij lang na.
Nadat één van onze auto's op de beruchte vrijdag de 13e getuige was van een aanrijding in nota bene plaats van handeling Harlingen, en de laatste gasten uit ons deel van het Heerenlogement waren verjaagd, ontspon zich de ongelijke strijd. Nico Lemsom, bord 4, was als eerste klaar: zijn tegenstander gaf dromend van mat een stuk om vervolgens te moeten constateren dat het mat in geen velden of wegen te bekennen viel. Vervolgens noteerden we een gelijkspel bij Henk Valkema, bord 3, die nu eens niet - zoals zo vaak dit seizoen - in zijn eigen mes wenste te lopen tegen Cees Banning. Intussen had Jacob de Jong, die ook weer eens mocht aantreden van onze strenge keuzeheer, aan bord 8 een prettige stelling opgebouwd en een pionnetje meegesnoept. In gewonnen stelling kwam daar ook nog een toren bij. Ondergetekende raakte aan bord 2 in de moeilijkheden tegen Herman de Vries. In een onregelmatige Siciliaan had ik zowat al mijn stukken op de verkeerde velden staan, toen mijn tegenstander plotseling remise aanbood. Hij bleek net als Henk de ervaring te hebben dat hij in de tijdnoodfase dit seizoen vaak zijn stelling had opgeblazen. Ik blij. Rob Kamminga bereikte in een Fransman tegen Derk Drukker aan bord 1 niet al teveel, maar dat was dus ook niet nodig: remise. Voor Frans Brouwer had er aan bord 7 toch wel wat meer in gezeten. Hij sloeg een koningsaanval af en leek zelf door te drukken toen er plotseling remise werd gegeven. Als laatste was Johan ten Napel klaar. In de opening gaf hij al snel een kwaliteit waarna zijn lopers over het bord heersten. Hij had diverse afwikkelingen waarbij hij de dames op een voordelige manier kon ruilen en wat hij deed liet wit eigenlijk kansloos. Die kwam nog een heel eind door op het juiste moment de kwaliteit terug te geven, maar verslikte zich toen plotseling met Kc3? b4!+ met stukwinst. De terugweg over Kimswerd, Arum en Witmarsum was mooi.

Frank Hoogenboom

 

 

Het tweede verloor met klein verschil van Westergo 2.
Aan bord 1 bouwde Dedden een veelbelovende stelling op,wat na analyse winst op moest leveren. Hij vond niet de juiste voortzetting en moest met remise genoegen nemen.
Leendert Plat, bord 2, besloot na een gelijk opgaande partij al snel tot remise.
Klaas van Meijeren had in het eindspel het geluk aan zijn zijde: zijn tegenstander liet een remisestelling glippen en onze man wist daar wel raad mee: winst!
Peter Weijs versmaadde een afruil waardoor hij in een verloren stelling terechtkwam: verlies.
Wim Bonnee bracht met de kwaliteit achter zijn tegenstander zo in de problemen dat winst een kwestie van tijd was!
Ton Bakhuijsen verloor een pion en moest laat op de avond zijn meerdere erkennen in de Bolswarder
Mart Bron trof het niet met een tegenstander met een veel hogere rating en ging al vroeg onderuit.
Marten van Asperen had lang de beste kansen maar kwam toch niet verder dan remise.
Al met al  ging Westergo met de winst naar huis Emmeloord2-Westergo2  3 1/2- 4 1/2.
 
Meep Bouw