Een kort verslag ditmaal, omdat ik zelf het grootste deel van de avond afwezig was.

Toen ik halverwege binnen kwam leken Louis en Marten een vierpaarden-stelling op het bord te hebben. Wit won een loper door een tactisch grapje met dameruil en schaak. Later kwam daar nog een kwaliteit bij, dus netto een hele toren. Het zwarte pionnencentrum bleek geen compensatie. Albert Henk viel met stukken door het centrum aan, Leendert had gefianchetteerd. Dat zou van alles kunnen zijn. Wit stond iets actiever, maar blijkbaar niet genoeg voor winst. Tussen Matthijs en Gert was al veel geruild. Wit had een kwaliteit meer. Daar ging toch iets niet goed, want in de tactiek kwam hij de kleine kwaliteit achter (toren tegen twee stukken) en kreeg een onhoudbare aanval over zich heen, die de dame kostte. Tromp Willem en Frank hadden de dames al geruild. Ik dacht eerst dat het een Siciliaan was geweest, maar het bleek een doorschuif-Scandinaviër. Het was mij niet duidelijk wie de aanval had.

Tussen Meep en Gerard was de zwarte damevleugel doorgeschoven; daar zat het wel vast, maar wit had wel minder ruimte. Er waren drie paar stukken geruild, maar geen pionnen. Gerard drukte Meeps stelling gewoon plat – het witte damepaard had bijvoorbeeld geen enkel veld. Bij Peter Weijs en Kees was het hele centrum verdwenen, en de witte f-pion ook. Dat zal dus wel weer een koningsgambiet geweest zijn. De lichte stukken hadden dus ruim de kans om te spelen: volgens Peter zelf stond het bord in vuur en vlam. Het was dan ook een vecht-remise. Wat de beide Klazen speelden was nog duidelijk te zien: Schots. De stelling was uit balans, het was voor beiden lastig spel. Hoe de winst daar bereikt werd heb ik weer gemist. Wat Charlie en Peter van Zutphen speelden weet ik niet, wel dat Charlie een loper achter kwam maar wel actiever speelde. Daardoor kon hij de loper weer terug krijgen. Hij had nog wel een pion minder en ook zijn andere pionnen waren zwakker, maar zijn overgebleven loper daarentegen beter. Dat bleek genoeg compensatie.

Intussen hebben we ook een avondje paas-schaak gespeeld. Omdat er maar weinig gegadigden waren, besloten we er een snelschaaktoernooitje van te maken. Rein kreeg het daarbij voor elkaar om de eerste doorgang als laatste te eindigen – Frank was hier eerste – en de tweede keer met een vol punt voorsprong, onder andere door van Frank te winnen, als eerste! Volgende week is er weer gewoon schaken.

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 11 april 2022

Wit                                                    Zwart                                         Uitslag
Weijs, Peter                                -      Wagemaker, Kees                       ½-½
Urk, Tromp Willem van               -      Hoogenboom, Frank                    ½-½
Boer, Klaas de                            -      Meijeren, Klaas van                     1-0
Bramer, Louis                             -      Asperen, Marten van                   1-0
Bouw, Meep                                -      Tiek, Gerard                                0-1
Lijnema, Matthijs                        -      Boer, Gert                                   0-1
Urk, Albert Henk van                   -      Plat, Leendert                             ½-½
Lengkeek, Charlie                       -      Zutphen, Peter van                     ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr   Naam                              Punten      Wa    Gsp   Gw    Rm    Vl      Af      Perc
1     Koffeman, Timo               666.00       48    14     12     1      1      0      89.3
2     Urk, Tromp Willem van    518.33       47    14     7      5      2      0      67.9
3     Boer, Klaas de                 496.00       46    16     7      6      3      0      62.5
4     Hoogenboom, Frank         483.83       45    10     4      6      0      0      70.0
5     Boeve, Roel                     457.17       44    18     7      7      4      0      58.3
6     Meijeren, Klaas van          438.00       43    17     7      5      5      0      55.9
7     Bos, Richard                     405.50       42    13     5      4      4      0      53.8
8     Boer, Dick de                   399.83       41    20     7      6      7      0      50.0
9     Plat, Leendert                  381.17       40    11     3      6      2      0      54.5
10   Tiek, Gerard                     364.83       39    18     8      3      7      0      52.8
11   Boer, Gert                        364.67       38    16     8      2      6      0      56.3
12   Urk, Albert Henk van        353.50       37    21     6      7      8      0      45.2
13   Alwaree, Ahmad               324.50       36    8      4      2      2      0      62.5
14   Lijnema, Matthijs             302.33       35    17     7      2      8      0      47.1
15   Fransman, Rein                287.00       34    15     7      0      8      0      46.7
16   Weijs, Peter                     283.50       33    22     8      6      8      0      50.0
17   Bouw, Meep                     282.17       32    17     5      5      7      0      44.1
18   Dedden, Jurjen                266.67       31    2      2      0      0      0      100.0
19   Wagemaker, Kees            263.83       30    17     4      8      5      0      47.1
20   Riemersma, Boudewijn    258.00       29    8      4      0      4      0      50.0
21   Bramer, Louis                  242.17       28    17     5      4      8      0      41.2
22   Asperen, Marten van        206.00       27    9      4      1      4      0      50.0
23   Hoekstra, Chris                202.50       26    13     5      0      8      0      38.5
24   Brouwer, Frans                198.00       25    1      0      1      0      0      50.0
25   Bakker, Ray                     197.00       24    14     5      0      9      0      35.7
26   Bonnee, Wim                   174.83       23    2      0      1      1      0      25.0
27   Lemsom, Nico                  161.33       22    0      0      0      0      0      0.0
28   Beekman, Rein                159.67       21    15     4      2      9      0      33.3
29   Bakhuijsen, Anton            159.00       20    2      0      1      1      0      25.0
30   Alwaree, Mayar                 138.00       19    7      1      2      4      0      28.6
31   Lengkeek, Charlie            135.17       18    2      0      1      1      0      25.0
32   Zutphen, Peter van          126.67       17    18     2      4      12     0      22.2

Het blijft maar drukker worden op de club. Niet alleen waren Frank en Marten, na lange afwezigheid, weer terug, maar Klaas van Meijeren had een introducé, Charlie Lengkeek; en bovendien bleek het jeugdschaak van Louis en Matthijs, ook met hulp van Klaas, een succes: acht deelnemers maar liefst! Allen welkom – hoe meer, hoe gezelliger!

Hoe werd er dan gespeeld? Nou, veel remises dit keer. Niet voor Rein F. en Albert Henk. Die kregen, in een symmetrische Engelse stelling, beiden een geïsoleerde d-pion. Dan is er dus veel ruimte voor alle stukken om daaromheen tactisch te zijn. Dat bleek: een matdreiging van de zwarte dame en loper dwong wit zijn dame te geven. Rein probeerde nog wel wat tegenspel te krijgen, maar dat was onbegonnen werk. Wel remise tussen Kees en Louis. Dat begon in zo’n systeemopening waar allerlei overgangen mogelijk zijn (van Trompowsky naar Londen naar damegambiet) en het niet op de precieze zet aankomt. Het bord stond goed vol, het was vooral manoeuvreren. Daarbij won wit een kwaliteit, en daarna nog meer materiaal. Louis verdedigde alleen actiever dan Kees aanviel, wist met een pionvork weer een toren terug te winnen, en de overgebleven witte kwaliteit bleek niet genoeg voor winst. Marten won wel, van onze gast Charlie. In een Damiano (die kan je, berucht, gewoon nemen, maar dan moet je wel de lijnen kennen; blijkbaar vertrouwde Marten het niet) kwam het centrum vast te staan, maar wel met gaten in de stelling. Hier liet zwart de dame in staan en verloor dus. Wees niet ongerust, Charlie, dat zijn juist de fouten die je met wat meer ervaring en wat na-analyse met je medespelers heel snel afleert!

Meep en Peter W. hadden ook een niet in het boekje staand gesloten spel – het leek op een omgekeerd damegambiet, dat zou best een naam kunnen hebben maar ik heb hem niet gevonden – waarin het zwarte centrum helemaal mocht komen, maar daarbij wel gebroken werd. Daardoor Meep de verloren pion weer terugkrijgen, en bleek geen van beiden nog een overwicht te hebben. Peter van Z. en Rein speelden een vierpaardenspel, Italiaanse variant, helemaal symmetrisch. Dat zou saai moeten zijn, maar werd het niet… omdat wit, onvoorzichtig, een loper verloor. Hij vocht nog wel door tot het eindspel, maar stond daarin een toren en een paar pionnen achter. Gerard en Matthijs hadden de volgende onregelmatige gesloten stelling op het bord. Hier werd het bijzonder asymmetrisch, met dus voor beiden kansen. Wit had de torens op de open lijn, zwart vrij spel voor de lichte stukken. Matthijs kon een loper winnen maar moest er wat voor geven, en had dus een paard tegen twee pionnen. Dat bleef dus interessant met voor beiden wat te dreigen – de zwarte koning viel dapper mee aan – maar op het eind zaten de torens zo in de knoop dat remise toch echt het veiligste was.

Dick kreeg van Klaas van M. een Pirc te bestrijden. Dan gaat dus het witte centrum naar voren, maar na veel ruil bleef daar niets van over. Wit had een pion over, maar zwart had zijn fianchetto-loper verloren en kon zelf ook niets. Helaas, maar er was geen spel meer over. Frank en Klaas de B. speelden een geweigerd damegambiet, maar een variant die ik nog niet eerder gezien had, met een zwarte loper op g4. Het nadeel van deze zet bleek: e2 was nog niet gespeeld, dus Pf3 kon in het gat op e5 duiken en de loper terug dwingen. Zwart stond nu wat verkrampt, maar kreeg door drie paar stukken te ruilen wat verlichting. Het bleef positioneel, maar uiteindelijk bleek geen van beiden wat te hebben. Tenslotte Timo en Roel: hier werd het damegambiet een keer aangenomen! Dat betekent: wit centrum naar voren, aanvallen, zwart in de verdediging tot de correct getimede pionnendoorbraak. Die kwam alleen net te laat: de zwarte koningsstelling was te verkrampt, en Timo kon een klassiek aanvalsoffer op h6 brengen. Dat mocht beslist niet genomen worden – dan is het wel heel snel mat – maar ook weigeren kostte Roel een kwaliteit, zijn stelling bleef verkrampt, en de aanval ging gewoon door. Opgeven was dus terecht.

Zoals Frank voor de avond al aankondigde, zijn we van plan op Paasmaandag 18 april en Pinkstermaandag 6 juni (we gaan immers door) te spelen, als er voldoende gegadigden zijn. Dat kan immers, omdat we nu niet meer in een kerk spelen. Voor die avonden willen we wel graag ruim van te voren weten wie speelt, zodat we kunnen zien of we genoeg mensen hebben. Daar volgt later nog een e-mail over.

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 4 april 2022

Wit                                                    Zwart                                         Uitslag
Koffeman, Timo                          -      Boeve, Roel                                1-0
Wagemaker, Kees                       -      Bramer, Louis                             ½-½
Bouw, Meep                                -      Weijs, Peter                                ½-½
Fransman, Rein                           -      Urk, Albert Henk van                   0-1
Hoogenboom, Frank                    -      Boer, Klaas de                            ½-½
Boer, Dick de                              -      Meijeren, Klaas van                     ½-½
Zutphen, Peter van                     -      Beekman, Rein                           0-1
Tiek, Gerard                                -      Lijnema, Matthijs                        ½-½
Asperen, Marten van                   -      Lengkeek, Charlie                       1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr   Naam                              Punten      Wa    Gsp   Gw    Rm    Vl      Af      Perc
1     Koffeman, Timo               653.00       48    14     12     1      1      0      89.3
2     Urk, Tromp Willem van    494.33       47    13     7      4      2      0      69.2
3     Hoogenboom, Frank         461.83       46    9      4      5      0      0      72.2
4     Boer, Klaas de                 444.50       45    15     6      6      3      0      60.0
5     Boeve, Roel                     440.00       44    18     7      7      4      0      58.3
6     Meijeren, Klaas van          432.50       43    16     7      5      4      0      59.4
7     Bos, Richard                     381.67       42    13     5      4      4      0      53.8
8     Boer, Dick de                   381.50       41    20     7      6      7      0      50.0
9     Plat, Leendert                  364.67       40    10     3      5      2      0      55.0
10   Urk, Albert Henk van        336.00       39    20     6      6      8      0      45.0
11   Boer, Gert                        330.50       38    15     7      2      6      0      53.3
12   Tiek, Gerard                     329.17       37    17     7      3      7      0      50.0
13   Alwaree, Ahmad               318.17       36    8      4      2      2      0      62.5
14   Lijnema, Matthijs             301.33       35    16     7      2      7      0      50.0
15   Bouw, Meep                     278.50       34    16     5      5      6      0      46.9
16   Fransman, Rein                278.00       33    15     7      0      8      0      46.7
17   Weijs, Peter                     269.00       32    21     8      5      8      0      50.0
18   Dedden, Jurjen                263.67       31    2      2      0      0      0      100.0
19   Riemersma, Boudewijn    249.00       30    8      4      0      4      0      50.0
20   Wagemaker, Kees            247.83       29    16     4      7      5      0      46.9
21   Bramer, Louis                  216.67       28    16     4      4      8      0      37.5
22   Asperen, Marten van        197.33       27    8      4      1      3      0      56.3
23   Brouwer, Frans                195.50       26    1      0      1      0      0      50.0
24   Hoekstra, Chris                195.33       25    13     5      0      8      0      38.5
25   Bakker, Ray                     186.00       24    14     5      0      9      0      35.7
26   Bonnee, Wim                   167.17       23    2      0      1      1      0      25.0
27   Lemsom, Nico                  154.00       22    0      0      0      0      0      0.0
28   Bakhuijsen, Anton            152.50       21    2      0      1      1      0      25.0
29   Beekman, Rein                150.00       20    15     4      2      9      0      33.3
30   Lengkeek, Charlie            133.33       19    1      0      0      1      0      0.0
31   Alwaree, Mayar                 130.00       18    7      1      2      4      0      28.6
32   Zutphen, Peter van          116.67       17    17     2      3      12     0      20.6

 

Het tweede team had Rijs op bezoek, en won daarvan 3-1. Alleen Chris verloor, maar dat was al niet meer erg, omdat Louis, Matthijs en Klaas al gewonnen hadden. Nu binnenkort naar Rijs en het Kliffentoernooi winnen, een van jullie!

Intern bleven er zeven partijen over, waarvan maar een, de langst durende nog wel, remise werd. Dat waren Leendert en Roel. In een Schotse pot leek wit steeds positioneel een klein beetje beter te staan, maar niet meer dan dat, en materiaal was er ook geen verschil. Ze probeerden het wel, maar hielden elkaar in evenwicht. Op het eind kreeg Roel nog tegenspel met een vrijpion, maar die kon Leendert blokkeren en geen van beiden wou door de klok gaan. De eersten die klaar waren, daarentegen, waren Tromp Willem en Timo. In een variant van het Siciliaans die ik nog niet eerder gezien had was Tromp Willem onvoorzichtig, liet hij zijn rechterflank open liggen, en verloor zo aan een diagonaal dameschaak een stuk. En toen moest hij ook nog de rest van de avond op zijn zoon zitten wachten. Die heeft hij immers wel aangeleerd zijn klok goed te gebruiken… Helaas verloor Albert Henk wel, van Gerard. Ze begonnen met een gesloten spel met d3, zoals je dat vaker op de club ziet. Zwart speelde c5, maar wit wou nog niet ruilen, en dus stond er een pionnenvierkantje op het bord. Toen er wel geruild werd kreeg zwart een pluspion op d3, maar na nog meer ruil bleef er een plus voor wit over, en een loper tegen een paard. Toch hadden beiden nog kansen en streden ze dapper door, tot tegen het eind van de avond de loper het paard wist te vangen. Kees en Meep begonnen soortgelijk, behalve dat de zwarte c-pion hier op c6 bleef. Dat word dus pionnendriehoekjes tegenover elkaar en langzaam manoeuvreren? Nee, hier werd de stelling juist wel snel geopend. Je zou het andersom verwachten. De witte stukken vielen aan en de zwarte trokken zich terug. Te ver terug, blijkbaar, want Kees wist een paard te winnen en dankzij het materiaal een mataanval op te zetten.

Peter Weijs speelde, tegen Ray, zoals gebruikelijk: Koningsgambiet. Ray koos Fischers verdediging met d6. Wit kreeg twee pluspionnen en rokeerde lang; zwart ontweek de aanval door dat ook te doen. Beide dames vielen het tegenkamp binnen, dus het werd een tactische boel. Ineens stonden beide koningen niet meer veilig. Ray kon een pion terugpakken, en won zelfs een kwaliteit, en zou tenslotte de overgebleven loper ook hebben kunnen vangen. Peter van Zutphen en Rein kwamen via-via in een vierpaardenspel terecht. Een wit paard kon in de gaten tussen de pionnenstelling springen, maar wou blijkbaar te snel te veel. Er ging steeds meer wit materiaal van het bord, en tenslotte kon een gepromoveerde pion hem mat zetten. Ook Dick speelde, tegen Gert, een opening die hij eerder heeft gekozen: het Boedapest-gambiet. Maar, Gert, de volgende keer moet je die aannemen! Doordat hij weigerde kwamen er twee pionnendiagonalen op het bord: de zwarte stukken vielen daarachter de koningsvleugel aan, de witte de damevleugel. De eerste waren gevaarlijker: Gert verloor, eigenlijk onnodig volgens Dick, een stuk, vervolgens een hele toren en wat pionnen. Dat ging dus echt niet meer.

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 21 maart 2022

Wit                                                    Zwart                                         Uitslag
Weijs, Peter                                -      Bakker, Ray                                0-1
Urk, Tromp Willem van               -      Koffeman, Timo                          0-1
Wagemaker, Kees                       -      Bouw, Meep                                1-0
Plat, Leendert                             -      Boeve, Roel                                ½-½
Boer, Gert                                   -      Boer, Dick de                              0-1
Zutphen, Peter van                     -      Fransman, Rein                           0-1
Tiek, Gerard                                -      Urk, Albert Henk van                   1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr   Naam                              Punten      Wa    Gsp   Gw    Rm    Vl      Af      Perc
1     Koffeman, Timo               547.83       47    12     10     1      1      0      87.5
2     Urk, Tromp Willem van    452.00       46    13     7      4      2      0      69.2
3     Hoogenboom, Frank         416.00       45    8      4      4      0      0      75.0
4     Meijeren, Klaas van          407.50       44    14     7      4      3      0      64.3
5     Boeve, Roel                     395.00       43    16     6      7      3      0      59.4
6     Boer, Klaas de                 370.00       42    13     5      5      3      0      57.7
7     Plat, Leendert                  343.17       41    9      3      5      1      0      61.1
8     Bos, Richard                     338.33       40    12     5      3      4      0      54.2
9     Boer, Dick de                   337.50       39    18     7      4      7      0      50.0
10   Tiek, Gerard                     298.33       38    15     7      2      6      0      53.3
11   Boer, Gert                        287.83       37    15     7      2      6      0      53.3
12   Alwaree, Ahmad               282.50       36    8      4      2      2      0      62.5
13   Urk, Albert Henk van        273.33       35    18     5      5      8      0      41.7
14   Lijnema, Matthijs             262.00       34    15     7      1      7      0      50.0
15   Bouw, Meep                     260.33       33    14     5      4      5      0      50.0
16   Dedden, Jurjen                241.33       32    2      2      0      0      0      100.0
17   Fransman, Rein                226.00       31    13     6      0      7      0      46.2
18   Weijs, Peter                     223.00       30    19     8      3      8      0      50.0
19   Riemersma, Boudewijn    223.00       29    8      4      0      4      0      50.0
20   Wagemaker, Kees            205.67       28    14     3      6      5      0      42.9
21   Hoekstra, Chris                184.50       27    12     5      0      7      0      41.7
22   Bramer, Louis                  173.83       26    14     3      3      8      0      32.1
23   Asperen, Marten van        165.50       25    7      3      1      3      0      50.0
24   Bakker, Ray                     164.50       24    13     5      0      8      0      38.5
25   Brouwer, Frans                159.50       23    1      0      1      0      0      50.0
26   Bonnee, Wim                   152.33       22    2      0      1      1      0      25.0
27   Bakhuijsen, Anton            143.67       21    2      0      1      1      0      25.0
28   Lemsom, Nico                  126.67       20    0      0      0      0      0      0.0
29   Alwaree, Mayar                 119.50       19    7      1      2      4      0      28.6
30   Zutphen, Peter van          114.50       18    15     2      3      10     0      23.3
31   Beekman, Rein                106.00       17    13     2      2      9      0      23.1

Klaas de Boer tegen Leendert, die hem een Siciliaanse Draak voorzette. Meestal rokeert wit dan lang, hier kort. Dat maakte de normale aanval tegen het zwarte fianchetto lastiger, dus dan maar door het centrum. De zwarte tegenaanval op de damevleugel kwam niet van de grond, en wit won een kwaliteit. Daarmee kon hij blijven aanvallen: de slotaanval en het dreigende mat waren wel heel mooi dit keer. Kees is goed bezig de laatste tijd. Zijn opening was weer niet echt uit de boeken, maar de stelling werd er wel lekker asymmetrisch van. Wit had een stuk, zwart twee pionnen. Om preciezer te zijn: zwart had een heel pionnencentrum plus, wit had nogal actiever stukkenspel. Zo wordt het wel interessant! Kees kon twee pionnen inpikken en stond daarna dus glad een stuk voor. Dat was genoeg. Louis en Peter van Zutphen hadden ook iets niet helemaal reguliers: een open paardspel met b3. Ook daar is geen naam voor. De witte dame kwam snel uit. Doordat ze niet werd teruggejaagd maar geruild kreeg ook de rest van het witte leger de kans naar voren te gaan. Dat leverde eerst een pion, daarna nog meer materiaal en de winst op.

Meep had met Rein Fransman een damegambiet, ruilvariant. Van beide kanten bleven de pionnen achter hangen maar gingen de stukken op jacht. Zwart won een kwaliteit en kon daarna zijn pionnen wel naar de overkant sturen. Meep gaf op vanwege dreigende promotie. Klaas van Meieren en Timo kwamen via-via – dingen als het Réti-systeem zijn flexibel – in een symmetrische Engelse stelling uit. Dat was lang wat gemanoeuvreer, tot de zwarte dame een inval kon doen. Ook de witte stukken kwamen de vijandelijke stelling binnen, maar de zwarte aanval bleek toch effectiever. Ray en Rein Beekman speelden een Philidor, waarin eerst zwart iets actiever stond. Later nam wit de actie over met een poging tot een koningsaanval. Ook dat liep vast; de partij eindigde in een pionneneindspel waarin Rein met zijn extra pion eerst de ene vleugel kon schoonvegen en daarna op de andere doorbreken.

Peter Weijs speelde tegen mij, drie maal raden, koningsgambiet – in dit geval, de Cunningham-variant (decennia geleden al door Euwe aanbevolen). Ik dacht lang te gaan rokeren, maar kreeg daar de kans niet toe: de witte torens bleven toch aanval houden en de zwarte koning moest meeverdedigen. De gambietpion raakte ik weer kwijt, plus nog een, maar Peter zag geen manier om er door te komen en bood remise aan. Ook Albert Henk deed tegen Dick iets redelijk aanvallends: het Weens gambiet, sterk verwant aan het koningsgambiet. Zijn centrum rukte op, zwart liet zich (ongewoon van Dick) wat terug zakken. Zwart kreeg een isolani, en ruilde bovendien, naar eigen zeggen, verkeerd om. Dat kostte een paard, en bovendien had wit nog veel aanval over de open lijnen. Helaas: hij verloor wel twee pionnen, en blunderde genoeg materiaal terug om het weer gelijk te maken. Roel en Gerard hadden, net als hun buren, een Siciliaan, ik dacht een Najdorf. Hier viel wit wel de koningsvleugel aan, en dus zwart ook de damevleugel. De witte aanval slaagde niet direct maar gaf wel druk op de zwarte stelling: Roel kreeg een stuk tegen twee pionnen. Ook hier dus een interessante, asymmetrische partij. In het eindspel hadden beide spelers een penning en een koningsaanval. Uiteindelijk bleek het witte paard sterker dan de twee zwarte vrijpionnen, maar de analyse suggereerde dat er nog veel meer leuke zijlijnen in zaten en dat wit niet per se had hoeven winnen… toch maar eens op het demonstratiebord zetten?

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 28 maart 2022

Wit                                                    Zwart                                         Uitslag
Boer, Klaas de                            -      Plat, Leendert                             1-0
Wagemaker, Kees                       -      Hoekstra, Chris                           1-0
Bramer, Louis                             -      Zutphen, Peter van                     1-0
Bouw, Meep                                -      Fransman, Rein                           0-1
Meijeren, Klaas van                     -      Koffeman, Timo                          0-1
Bakker, Ray                                -      Beekman, Rein                           0-1
Weijs, Peter                                -      Bos, Richard                                ½-½
Urk, Albert Henk van                   -      Boer, Dick de                              ½-½
Boeve, Roel                                -      Tiek, Gerard                                1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr   Naam                              Punten      Wa    Gsp   Gw    Rm    Vl      Af      Perc
1     Koffeman, Timo               594.83       47    13     11     1      1      0      88.5
2     Urk, Tromp Willem van    468.33       46    13     7      4      2      0      69.2
3     Hoogenboom, Frank         431.00       45    8      4      4      0      0      75.0
4     Boeve, Roel                     430.00       44    17     7      7      3      0      61.8
5     Boer, Klaas de                 409.00       43    14     6      5      3      0      60.7
6     Meijeren, Klaas van          402.00       42    15     7      4      4      0      60.0
7     Bos, Richard                     350.33       41    13     5      4      4      0      53.8
8     Boer, Dick de                   348.00       40    19     7      5      7      0      50.0
9     Plat, Leendert                  343.17       39    10     3      5      2      0      55.0
10   Boer, Gert                        305.00       38    15     7      2      6      0      53.3
11   Tiek, Gerard                     303.17       37    16     7      2      7      0      50.0
12   Alwaree, Ahmad               299.50       36    8      4      2      2      0      62.5
13   Urk, Albert Henk van        292.67       35    19     5      6      8      0      42.1
14   Lijnema, Matthijs             275.17       34    15     7      1      7      0      50.0
15   Fransman, Rein                268.00       33    14     7      0      7      0      50.0
16   Bouw, Meep                     259.50       32    15     5      4      6      0      46.7
17   Dedden, Jurjen                253.00       31    2      2      0      0      0      100.0
18   Weijs, Peter                     248.50       30    20     8      4      8      0      50.0
19   Wagemaker, Kees            233.17       29    15     4      6      5      0      46.7
20   Riemersma, Boudewijn    230.00       28    8      4      0      4      0      50.0
21   Bramer, Louis                  193.83       27    15     4      3      8      0      36.7
22   Hoekstra, Chris                186.50       26    13     5      0      8      0      38.5
23   Asperen, Marten van        176.83       25    7      3      1      3      0      50.0
24   Bakker, Ray                     170.00       24    14     5      0      9      0      35.7
25   Brouwer, Frans                160.67       23    1      0      1      0      0      50.0
26   Bonnee, Wim                   154.00       22    2      0      1      1      0      25.0
27   Bakhuijsen, Anton            144.50       21    2      0      1      1      0      25.0
28   Lemsom, Nico                  133.33       20    0      0      0      0      0      0.0
29   Beekman, Rein                129.00       19    14     3      2      9      0      28.6
30   Alwaree, Mayar                 125.83       18    7      1      2      4      0      28.6
31   Zutphen, Peter van          114.50       17    16     2      3      11     0      21.9

Het was de week van de geïsoleerde en dubbelpionnen, geloof ik. Klaas de Boer en Albert Henk, bijvoorbeeld. In een ruilvariant van de Caro-Kann was er eerst veel ruimte voor de stukken, maar na twee keer ruilen was er al weer een andere situatie ontstaan, met een interessante pionnenstelling. Zwart kreeg een pion meer, maar het was wel die dubbel-isolani. Het was dus snel weer gelijk. Nu werd het tijd voor de tactiek. Klaas kreeg twee pionnen plus paard, en na een vork nog een kwaliteit, dus een toren extra. Ray en Louis maakten het nog bonter. Dat krijg je als je een centrum-tegengambiet speelt. (De Engelse wereld noemt dat het Olifanten-gambiet – vraag niet waarom.) Niet echt een solide gambiet, maar wel lekker agressief. Wit kwam al snel twee pionnen voor, maar de dame stond midden op het bord. Door die op te jagen kon zwart een geïsoleerde tripel-pion creëren! Even later had Louis zelf ook nog een dubbel. Die werd snel opgelost, de witte niet, waardoor het nadeel tot een pion gereduceerd kon worden. Bovendien bleven er gelijke lopers over. Dat is dan meestal remise, maar er stonden nog te veel pionnenblokken op het bord, en Ray kon zijn koning er bij halen terwijl die van Louis moest verdedigen. Er liep er dus een door.

Rein Fransman speelde weer Engels, Gerard reageerde dit maal symmetrisch. De zwarte damevleugel ging naar voren, met als resultaat hangpionnen, en een pluspion voor wit. Na nog wat ruilen bleef er een zwarte (wel enkele) geïsoleerde pion over, en plus twee voor wit. Dat bleek genoeg. Rein Beekman speelde tegen Chris een voorzichtige verdediging van het Italiaans die historisch gezien Hongaars heet. Ze waren trouwens beiden voorzichtig: a6, h3 en h6 werden gespeeld terwijl dat nog niet echt nodig leek. Na ook nog f6 kon er zelfs een wit paard in het gat springen en mooi de koning in de gaten houden. Daarna kon Chris een verre vrijpion krijgen, en daarmee op meer dan één manier torenwinst afdwingen. Peter Weijs speelde, drie maal raden, een koningsgambiet. Matthijs koos voor de moderne verdediging. Het koningsgambiet is een oude opening: „modern” is hier 1912… Er zat van alles in, onder andere een zwarte pion op e3 en een onontwikkelde zwarte damevleugel, maar de partij was eigenlijk voorbij toen Matthijs helaas zijn dame in liet staan.

Klaas van Meijeren greep terug naar vorige jaren, niet op het bord, maar door een fles sap bij zich te hebben; in dit geval, heel licht perensap. Hij speelde tegen Roel een onregelmatig gesloten spel. Wit stond daarin een klein beetje vrijer, maar het mocht geen naam hebben. Ook materiaal bleef het gelijk, en positioneel hadden ze ook niets op elkaar aan te merken. De remise leek me dan ook terecht. Mijn overwinning op Meep niet helemaal… ik wou in een damegambiet op het verkeerde moment een pion ruilen en verloor hem dus. Bovendien stond ik wat verkrampt. Toen ik een poging deed om actiever te worden wou Meep mijn dame aanvallen. Ik zag wel dat ik dat met een tegenaanval kon laten gebeuren en dan weer gelijk zou staan, maar niet dat ik twee zetten later ook nog een loper kon inpikken. Het schoonvegen van de rest van het bord duurde nog even, maar uiteindelijk kon ik mijn plus-paard ruilen voor een paar vrijpionnen. Peter van Zutphen en Kees waren de laatsten. Ze kwamen in een vierpaardenspel terecht, en zetten daarin het hele centrum vast. Er gingen drie paar stukken af voordat er een pion van het bord verdween! Wit had lang gerokeerd en duwde zijn koningsvleugel naar voren, maar ook daar raakte de boel vast; zwart probeerde er op de damevleugel doorheen te komen, maar alles stond stevig verdedigd. Gelijkspel dus.

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 14 maart 2022

Wit                                                    Zwart                                         Uitslag
Weijs, Peter                                -      Lijnema, Matthijs                        1-0
Boer, Klaas de                            -      Urk, Albert Henk van                   1-0
Bouw, Meep                                -      Bos, Richard                                0-1
Meijeren, Klaas van                     -      Boeve, Roel                                ½-½
Fransman, Rein                           -      Tiek, Gerard                                1-0
Hoekstra, Chris                           -      Beekman, Rein                           1-0
Bakker, Ray                                -      Bramer, Louis                             1-0
Zutphen, Peter van                     -      Wagemaker, Kees                       ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18

Nr   Naam                              Punten      Wa    Gsp   Gw    Rm    Vl      Af      Perc
1     Koffeman, Timo               502.83       47    11     9      1      1      0      86.4
2     Urk, Tromp Willem van    452.00       46    12     7      4      1      0      75.0
3     Hoogenboom, Frank         401.50       45    8      4      4      0      0      75.0
4     Meijeren, Klaas van          392.83       44    14     7      4      3      0      64.3
5     Boeve, Roel                     374.00       43    15     6      6      3      0      60.0
6     Boer, Klaas de                 347.00       42    13     5      5      3      0      57.7
7     Plat, Leendert                  324.67       41    8      3      4      1      0      62.5
8     Bos, Richard                     315.50       40    12     5      3      4      0      54.2
9     Boer, Dick de                   300.83       39    17     6      4      7      0      47.1
10   Boer, Gert                        286.83       38    14     7      2      5      0      57.1
11   Urk, Albert Henk van        272.33       37    17     5      5      7      0      44.1
12   Alwaree, Ahmad               270.50       36    8      4      2      2      0      62.5
13   Bouw, Meep                     259.33       35    13     5      4      4      0      53.8
14   Tiek, Gerard                     257.83       34    14     6      2      6      0      50.0
15   Lijnema, Matthijs             242.50       33    15     7      1      7      0      50.0
16   Dedden, Jurjen                227.67       32    2      2      0      0      0      100.0
17   Weijs, Peter                     221.50       31    18     8      3      7      0      52.8
18   Riemersma, Boudewijn    213.33       30    8      4      0      4      0      50.0
19   Fransman, Rein                206.00       29    12     5      0      7      0      41.7
20   Wagemaker, Kees            166.17       28    13     2      6      5      0      38.5
21   Hoekstra, Chris                166.00       27    12     5      0      7      0      41.7
22   Bramer, Louis                  160.00       26    14     3      3      8      0      32.1
23   Asperen, Marten van        159.33       25    7      3      1      3      0      50.0
24   Brouwer, Frans                156.67       24    1      0      1      0      0      50.0
25   Bonnee, Wim                   144.67       23    2      0      1      1      0      25.0
26   Bakhuijsen, Anton            136.33       22    2      0      1      1      0      25.0
27   Bakker, Ray                     132.17       21    12     4      0      8      0      33.3
28   Lemsom, Nico                  126.00       20    0      0      0      0      0      0.0
29   Alwaree, Mayar                 118.33       19    7      1      2      4      0      28.6
30   Zutphen, Peter van          114.17       18    14     2      3      9      0      25.0
31   Beekman, Rein                99.50         17    13     2      2      9      0      23.1