Tot eind augustus is het zomerstop. Dat wil zeggen dat schaken natuurlijk altijd mag, maar niet kan in ons clublokaal.
Leden bij wie het tussendoor toch gaat kriebelen, kan altijd bij mij informeren!

Verder ligt er nog een verzoek van het bestuur om te laten weten of je het eens bent met de (voorlopige) teamindeling die we naar verwachting in de loop van juni naar de FSB moeten sturen. Heb je nog niet gereageerd, graag alsnog naar mij en Leendert.

Namens het bestuur wens ik iedereen een prettige vakantie!

Frank Hoogenboom