Tijdens de jaarvergadering is Frans Westermann gekozen tot voorzitter. Hij heeft aangegeven de functie als ad interim te willen vervullen tot een permanente opvolger voor Kees Wagemaker is gevonden. Kees, bedankt voor je jarenlange inzet voor de vereniging. Frans, dank dat je voorlopig de functie wilt waarnemen!

Uit het financieel jaarverslag is gebleken dat onze vereniging financieel gezond is. Er was dan ook geen reden de contributie te verhogen.

Besloten is om 3 teams aan te melden voor de nieuwe FSB-competitie, alle met voldoende teamleden om in principe de competitie zonder invallers vanuit andere teams te kunnen draaien. Als teamleiders werden ondergetekende (1e), Mart Bron (2e) en Gert Boer (3e) aangewezen.
Ook zullen we weer meedoen met de FSB-beker, met één team.

De interne competitie begint 10 september. Besloten werd dezelfde regels (aanvangstijd, speeltempo, indelingsregels) als vorig seizoen aan te houden. Zoals vorig seizoen ook al het geval was, kunnen spelers in onderling overleg een ander speeltempo afspreken als dit maar een normaal tempo voor gewone partijen is en zij redelijkerwijs om middernacht klaar kunnen zijn.
Competitieleider is wederom Richard Bos.  

Frank Hoogenboom