In verband met onderstaande communicatie van de KNSB, is de interne competitie van Schaakclub Emmeloord tot nader order opgeschort. Ook de externe wedstrijden gaan niet door.

Indien de competities weer worden opgestart, zal hierover bericht verschijnen.

 

From:               Bondsbureau KNSB <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Subject:            Communicatie rond coronavirus voor schaakverenigingen

20/20211

Aan de schaakverenigingen
t.a.v. de voorzitters, secretarissen, jeugdleiders en contactpersonen

Geacht bestuur,

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB
alle activiteiten tot en met 31 maart afgelast. Aansluitend op deze maatregelen
adviseert de KNSB u om alle activiteiten van uw club tot en met 31 maart af te
gelasten, ook als aan deze activiteiten minder dan 100 personen deelnemen. Het
gaat dus om de clubavond (of middag of ochtend), en ook om trainingen,
bijeenkomsten etc.

Wij hebben de regionale bonden gevraagd hun competities en toernooien ook tot
en met 31 maart af te gelasten.
De kans bestaat dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking
aanwezig zal blijven.Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op
gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te
vertragen.De KNSB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere
sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNSB
zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Wij zullen u daar dan over informeren.


Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Dharma Tjiam
Directeur