Tijdens de jaarvergadering van 30 augustus jl is besloten met ingang van het nieuwe seizoen te gaan spelen in Buurthuis de Erven, Amstelland 2, 8302 NM Emmeloord. Nu onze oude speellocatie, de Ontmoeting, tot nader bericht gesloten zal blijven, was het nodig naar een andere om te zien en die hebben we hiermee dus gevonden. Er is een bar in het Buurthuis, maar die dienen we wel zelf te bemensen. We vragen ieders medewerking om dat in goede banen te leiden. Als vanouds beginnen we iedere maandagavond om 19.45 uur. 

Verder is er tijdens de ledenvergadering een bestuurswisseling geweest. Frans Westermann is teruggetreden als interimvoorzitter en opgevolgd door ondergetekende. Leendert Plat is teruggetreden als secretaris en opgevolgd door Louis Bramer. Matthijs Lijnema is toegetreden tot het bestuur als algemeen lid. Dank aan Frans en Leendert voor hun bestuurswerk van de afgelopen jaren!

Frank Hoogenboom