In de (uitgestelde) vijfde ronde van de onderlinge Urk-Emmeloord vielen enkele verrassingen te noteren.
Rob verloor met zwart van Frans W (analyse zie hierna) en Frank herstelde zich van een matige start met een mooie overwinning op Nico (analyse zie verderop).
Inmiddels won Rob zijn achterstallige partij uit ronde 6 tegen Jelle die zich in de opening deerlijk vergiste.
Timo en Henk, tenslotte, remiseerden in een wisselvallige partij waarin het nog slecht voor wit af had kunnen lopen (zie hierna).
De stand is nu als volgt:

Timo                   4½ uit 5
Rob                     4½ uit 6
Henk                   3 uit 6
Nico                    2½ uit 5
Johan, Frans B, Frank  2 uit 5
Frans W              2 uit 6
Jelle                    1½ uit 5

 

Ook Jelle en Frans B remiseerden en dat ging als volgt.

Jelle Kaptijn – Frans Brouwer
Onderlinge Urk – Emmeloord, 5e ronde, 22 februari 2016
Pirc-verdediging

(Commentaar van de witspeler)

1.  e4  d6

2.  d4  g6

3.     Le2  Lg7

4.     Pc3  e6 Zwart kiest zijn eigen weg in de opening

5.     Le3  Pe7

6.     Pf3  0-0 Het leek mij hier het beste gewoon door te ontwikkelen, een eventueel f5 leek me niet heel schokkend, voorlopig wil wit de keuze houden om kort of lang te rokeren

7.     Dd2  f5  

8.     Lh6  c5 De lopers ruilen kon nu nog mooi. Met c5 houdt zwart de mogelijkheid een tegenaanval op te zetten als ik lang zou rokeren.

9.     Lxg7  Kxg7

10.  0-0-0  Pc6  

11.  h4  h5 Een zet met voor- en nadelen. Zwart wil de witte aanval stuiten, maar dit geeft ook weer zwaktes

12.  dxc5  dxc5 (ik heb lang getwijfeld om zelf te slaan, en eventueel zelfs alles af te ruilen)

13.  Lc4  Dxd2 Wellicht was Dc7 misschien beter

14.  Txd2  Pa5 Nu moet de loper weer terug, maar ach, dat paard is op a5 ook geen blijvertje

15.  Le2  a6

16.  Thd1  b5

17.  e5  Te8 Wit wil de zwarte pionnen vastleggen, zodat hij ze kan aanvallen en ze de zwarte loper in de weg staan. Wellicht was Pac6 daarom beter geweest, want dan bleef Pf3 aan zijn plek gebonden

18.  Pg5  Pac6 Nu krijgt wit tijd voor f4

19.  f4  Pd4 Ik wilde de loper houden en speelde daarom:

20.  Lf1  Pec6

21.  Pe2  Pxe2 Aanvankelijk was ik nu Pb1 van plan, maar na Pb4 zou c3 dan tot een stikmat leiden

22.  Lxe2  Pd4

23.  Lf1  Te7

24.  c3  Pc6 Ik kan nu ten aanval trekken

25.  Td6  Pa5

26.  g3  T8a7
Kapteijn - F Brouwer na 26    T8a7 

Jelle Kaptijn - Frans Brouwer na 26. .. T8a7 

27.  b4  Niet echt een goed idee, want zwart kan nu de stelling openen.

27. .. cxb4

28.  cxb4  Tac7+

29.  Kb2  Pc6 Op Pc4+ komt Lxc4 en de zwakte van e6 blijft een probleem voor zwart.

30.  a3  Pb8 Remise op voorstel van zwart

Ik had nog vijf minuten en zwart nog een half uur. Ik zag niet direct een duidelijk winnende voortzetting, dus heb ik het remiseaanbod aangenomen. Waarschijnlijk had ik 31. Lg2 gespeeld en in de analyse kwamen we vooral tot de conclusie dat zwart niet veel goede zetten had. Wel zou een en ander niet direct tot een simpel eindspel leiden, dus wellicht was remise de juiste keuze. 

 

Frans W en Rob speelden een meeslepende partij die tenslotte door Frans werd gewonnen na een vergissing van Rob in het late middenspel. Frans haalde de partij door Fritz en die heeft vaak een ander oordeel dan de spelers. Uw redacteur moet wel van het hart dat ik de machine in een aantal varianten nauwelijks kan volgen, ofwel: er zouden veel meer varianten nodig zijn om aan te tonen waarom nu juist de variant die Fritz ons voorschotelt, de meest voordelige is!  

 

Frans Westermann - Rob Kamminga
Onderlinge Urk – Emmeloord, 5e ronde, 22 februari 2016

Commentaar van de witspeler en analyses van Fritz

1.d2-d4 Pg8-f6 2.Lc1–g5 Pf6-e4 3.Lg5-h4 g7-g5 4.f2-f3 g5xh4 5.f3xe4 c7-c5 6.e2-e3 Dd8-b6N [6...Lf8-h6 (boek) is niet beter]
7.Pb1–c3 Lf8-g7 [Beter 7...Db6xb2 8.Pc3-b5 Db2-b4+ 9.Ke1–f2 Db4-a5 10.Dd1–e1 Da5-b6 11.Ta1–b1=]
8.e4-e5? [8.Pc3-d5 Db6xb2 9.Ta1–b1 Db2-a3 (9...Db2xa2? 10.Tb1–a1 Da2-b2 11.Lf1–c4 e7-e6 12.Ta1–a2+-) 10.Pd5-c7+ Ke8-d8 11.Pc7xa8 Da3xe3+ 12.Dd1–e2 De3-a3 13.Pg1–f3±] 8...Pb8-c6³  9.Pg1–e2 d7-d6 [Beter 9...c5xd4³]
10.Pc3-d5 [Beter 10.e5xd6=] 10...Db6-a5+ 11.Dd1–d2 Da5xd2+ 12.Ke1xd2 0–0 [12...Ke8-d7!³] 13.e5xd6 e7xd6 14.c2-c3 Lc8-f5 15.Pe2-f4 Ta8-c8 [15...Lf5-e4!?±] 16.Lf1–b5 Tf8-e8 17.Pf4-h5 Te8-e6 18.Th1–f1 Lf5-g6
19.Pd5-f4
[Beter 19.Ph5xg7 Kg8xg7 20.Tf1–f4±] 19...Lg6xh5 20.Pf4xh5 Te6-g6 21.Lb5xc6 [Beter 21.Ph5-f4±] 21...Tc8xc6 22.Tf1–f2 c5xd4 [Beter 22...Tg6-g5²] 23.c3xd4 [Beter 23.e3xd4 d6-d5± (23...Lg7-h6+ 24.Kd2-d3±) ] 23...Lg7-h6?! [23...Tg6-g5²; 23...d6-d5²]
24.Ta1–f1 [Beter 24.Ph5-f6+ Kg8-h8 25.Pf6-d5 Tg6-g7 26.Ta1–f1+-] 24...Tc6-a6 [Beter 24...f7-f5±]  25.a2-a3 [25.Ph5-f6+! Kg8-h8 26.Kd2-d3 Ta6xa2 27.Tf2-c2 Kh8-g7 28.Pf6-h5+ Kg7-g8 29.Tc2-c8+ Lh6-f8 30.Tc8-c7+-] 25...Tg6-e6 [Beter 25...f7-f5±] 26.Ph5-f6+ Kg8-h8 27.Pf6-g4 [27.Pf6-d5! Ta6-a5 28.Tf2-f5+-] 27...Lh6-g7 28.Tf2xf7 [Beter 28.Tf2-f5! Ta6-b6 29.b2-b4 Tb6-a6 30.Tf1–c1 h7-h6 31.Tc1–c3+-] 28...Ta6-b6 29.b2-b4 Te6-g6
30.Tf7-c7?!=
[30.Pg4-f6! Tg6xg2+ 31.Kd2-d3 Lg7xf6 (vrijwel gedwongen) 32.Tf1xf6± Tg2xh2?! 33.Tf7-c7+-] 30...h7-h5 31.Pg4-f2 Tg6xg2 32.Kd2-c3 d6-d5 [32...Tb6-c6+ 33.Tc7xc6 b7xc6 34.h2-h3=] 33.Pf2-d3 Tb6-e6?! [33...Tg2xh2!=; 33...Tb6-c6+?! 34.Tc7xc6 b7xc6 35.Tf1–f2 h4-h3 36.Tf2-f5±] 34.Pd3-e5?! [34.Tf1–f5 Te6xe3 35.Tf5xh5+ Kh8-g8 36.Th5xd5 Tg2-f2 37.Td5-g5 Tf2-f7 38.Tc7xf7 Kg8xf7 39.a3-a4 Te3-e2 40.Tg5-f5+ Kf7-e8 41.Pd3-f2±]

Westermann - Kamminga na 34 Pe5
Westermann - Kamminga na 34. Pe5?!

34...Tg2xh2?? [34...Te6-a6! 35.Kc3-b3 Ta6-f6 36.Pe5-f3 Tg2-e2 37.Tf1–e1 Te2-g2 38.Pf3-e5 b7-b5 39.Tc7-d7 (39.Tc7xa7 Tf6-f2=) 39...Tg2xh2 en wits plusje heeft veel te weinig om het lijf.(39...Tf6-f2?! 40.Td7xd5±) ; Niet 34...Lg7xe5 35.d4xe5 Kh8-g8 36.Tf1–f5 Tg2xh2 37.Tc7xb7 Te6-c6+ 38.Kc3-b3 Th2-h3 39.Tf5-g5+ Kg8-f8 40.Tg5xh5 Kf8-g8 41.Tb7xa7 Th3xe3+ (=41...d5-d4) 42.Kb3-a4 Tc6-c3 43.Ka4-b5 h4-h3 (43...Tc3xa3 44.Ta7xa3 Te3xa3 45.Th5xh4+-) 44.a3-a4± een lange, maar niet erg gecompliceerde variant]
35.Tf1–f5 [35.Pe5-f7+! Kh8-g8 36.Tc7-c8+ Lg7-f8 37.Pf7-e5 uit.] 35...Te6-e8 [35...Lg7-f6 36.Tc7xb7 a7-a6 37.Tf5xh5+ Kh8-g8 38.Pe5-g4 Th2-g2 (38...Th2-h3 39.Th5xd5) 39.Pg4xf6+ Te6xf6 40.Th5xh4+-] 36.Tf5xh5+ Kh8-g8 37.Th5-g5 1–0

 

Tenslotte de partij van uw redacteur tegen Nico Lemsom. Inmiddels ben ik ook tot de sekte der Fritz-adepten toegetreden, dus mijn foutzetten komen nu ongenadig aan het licht. Gelukkig die van Nico ook...

 

Nico Lemsom - Frank Hoogenboom
Onderlinge Urk - Emmeloord, 5e ronde, 25 februari 2016
Siciliaans / Frans

 

1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 5.d4 Pc6 6.Le3 cxd4 7.Pxd4 Pxd4 8.Dxd4 Pf6 9.Pd2 Dxd4 10.Lxd4 Le7 11.Lxf6?! Een ruil waar wit zich waarschijnlijk veel van heeft voorgesteld, maar die niet zo goed uitpakt. Logischer was g3, 0-0, Lg2, Ld7, Pb3, a5 += 11. ..  Lxf6 12.Pe4 Le5 Over deze zet was ik aardig tevreden, maar Fritz is het er niet mee eens. Die vindt Le7 net iets beter. 13.0–0–0 Fritz vindt dat de koning op de koningsvleugel moet blijven en dat is gezien het vervolg wel te begrijpen. Inderdaad lijkt g3 beter. 13. .. Ke7 14.Lc4 Fritz blijft een fan van g3, nu niet zozeer om de loper naar g2 te ontwikkelen, maar kennelijk om de loper van f4 te houden. 14. .. Ld7 15.g3 Lc6 16.The1 g6!?  Een plan dat uiteindelijk een doorslaand succes wordt. Fritz vindt het maar niks. Die speelt Tad8 of direct Lc7 met enig voordeel, en schrijft g6!? af vanwege het antwoord Pc5!, Lg7, Ld5! met gelijk spel.  17.Lb3?! Tad8 18.Lc2 Lg7 19.f4 b5 Ik vond dat ik hier goed genoeg stond voor deze winstpoging. Nog altijd is er weinig aan de hand. 20.Txd8 Txd8 21.Td1 Met het doel zoveel mogelijk te ruilen. Ik ga er niet op in. 21. .. Ld5 22.a3 Tc8 23.Pd2 Het alternatief Pf2-d3 kan op meer sympathie van Fritz rekenen. 23. .. a5 24.Le4?  Het was hoog tijd voor Kb1. Nu kan zwart zijn strategie ten volle tot uitvoer brengen. 24. .. b4 25.axb4 axb4 26.Lxd5 exd5 27.Pb1 bxc3 28.bxc3 d4 29.Kc2 De moeite van het proberen waard was Te1+. Na Kd6, Td1, Tc7 is de vraag of zwart verder kan komen. 29. .. Ke6? Hoog tijd voor Tc7 om f7 te dekken en de weg  voor de koning vrij te maken. 30.Kd3 dxc3 31.Kc2 h5

Lemsom - Hoogenboom na 31   h5


Nico Lemsom - Frank Hoogenboom na 31. .. h5

 

32.Td3? Volgens Fritz had wit door een kwaliteit te geven alsnog een remise-eindspel kunnen bereiken: Te1+, Kf5, Te7, Tf8, Pxc3, Tc8, Txf7+, Lf6, Kd2, Ke6, Txf6, Kxf6, Pd5+ en wit lijkt een vesting te kunnen bouwen. 32. .. Tc7  Zwart wordt wakker en elimineert de mogelijkheid Te1-e7. 33.h3 Kf5 34.Te3 h4 35.gxh4 Kxf4 36.Td3 Le5 37.Pa3 Tc6 38.Td5 Ke4 39.Td1 f5 40.Pb5 f4 41.Te1+ Kf5 42.Tg1 Tc5 43.Pa3 f3 44.Kd3 f2 45.Tf1 Lg3 46.Pc2 Kf4 47.Pe1 Lxh4 48.Pg2+ Kg3 49.Pxh4 Kxh4 50.Txf2 c2

 

0–1

De partij tussen Timo en Henk staat inmiddels in naspeelbare vorm op de Partijenpagina!

 

F-PION VERRAST EMMELOORDERS

 

Dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn, is maar weer eens gebleken.

Voorgaande ontmoetingen eindigden veelal in een ruime overwinning.

Nu werd het uiteindelijk 4 -4, na een spannende wedstrijd.

 

En dat terwijl het zo veelbelovend begon.

Tegen Cees Banning, in een Italiaanse opening, had Henk een loper op c4 en zijn dame op b3 gezet.

Er werd ingeslagen op f7 en de rokade van zwart ging verloren. Alle kansen voor wit, zo leek het.

Toch kreeg Cees in het vervolg voldoende tegenspel om Henk in onoverkomelijke moeilijkheden te brengen.

 

Timo moest tegen Eppie Bergsma in het verre eindspel aantonen dat hij de betere speler was.

Wel moet gezegd worden dat Eppie zich kranig weerde ondanks het rating verschil.

 

Al vroeg op de avond had Rob op het eerste bord een remise voorstel van Dekker aangenomen.

Er viel na enige ruilen niet veel meer te beleven.

 

Johan speelde op het derde bord tegen Derk Drukker.

Die rokeerde lang, Johan kort. Johan speelde erg sterk met de zwarte stukken en wist een beslissende aanval in handen te krijgen.

 

Frans won in het verre middenspel een stuk en leek te gaan winnen.

Toch wist Herman de Vries zodanig te compliceren en stukken en pionnen af te ruilen dat het in remise eindigde.

 

Nico, tegen een oude bekende, Evert Woudstra, kreeg zeker voordeel in de opening.

In het ingewikkelde middenspel ontsnapte hem een forse blunder, door het veld e3 vrij te geven

Daarna speelde Evert de partij secuur uit.

 

Gelukkig was Jacob weer terug. En hoe.

Hij speelde zijn geliefde opening, het was nog wel even wennen voor Jacob.

Langzaam maar zeker kreeg hij grip op de stelling en bouwde zijn voordeel beslissend uit.

 

Tromp-Willem speelde tegen Theo Tops.

Op een bord met stukken kwam, na een ruil, de koning van Theo op e7 terecht.

Tromp Willem kon niet het juiste plan vinden om voordeel te behalen uit de slechte positie van de zwarte koning.

Hij verloor zelfs nog na een paar minder goede zetten.

 

Al met al een enigszins tegenvallend resultaat. Opvallend waren de naderlagen op de borden 4, 6 en 8 alle drie met de witte stukken.

  

1.      Rob Kamminga – Dirk Jan Dekker   remise

2.      Timo Koffeman – Eppie Bergstra     1 -0

3.      Johan ten Napel –Derk Drukker       1 -0

4.      Henk Valkema   - Cees Banning        0 -1

5.      Frans Brouwer – Herman de Vries   remise

6.      Nico Lemsom -   Evert Woudstra      0- 1

7.      Jacob de Jong  -  Willem Kuiper        1- 0

8.      Trom Willem van Urk – Theo Tops   0- 1

 

 

  

 

 

Emmeloord 2 wint van Steenwijk 2

Hieronder even een kort verslag in telegramstijl op basis van notities van Meep.

Westermann had een gelijk opgaande partij, remise was het resultaat. Shahbaz offerde een stuk tegen 2 pionnen maar verloor in het eindspel. Van Meijeren werd langzaam van het bord geschoven. Dedden won eerst 2 pionnen en daarna nog een stuk en de partij. Plat had lange tijd een gelijk opgaande partij, kwam later onder druk maar wist toch te winnen. Weijs ging volop in de aanval met het koningsgambiet, wat zwart in grote moeilijkheden bracht. Na stukwinst met matdreiging wordt de vlag gestreken. Ook Bron ging zoals verwacht in de aanval, won eerst een stuk en later nog een voor slechts een pion en won. Tenslotte ging ook Boer in de aanval, zij het wat rustiger, maar ook hier werd dit beloond met de winst.

EMMELOORD NAAR HALVE FINALE FSB BEKER

 

De bekerwedstrijd tegen Bakkeveen werd niet echt spannend.

Weliswaar bereikte Rob op het eerste bord tegen Ben de Vries niet veel, en moest uiteindelijk in remise berusten.

Maar Timo tegen Jorn Brouwer op het 2e bord en Henk tegen ons oude clublid Gerrit Meppelink op het derde bord, kwamen in het middenspel duidelijk beter te staan.

Toen ook de tijd een rol ging spelen konden Jorn en Gerrit het verlies niet voorkomen.

Nico stond op het vierde bord tegen Dirk Muller, na een mislukte opening, de hele wedstrijd wat minder.

Dirk bood, in voor hem wat betere stelling, remise aan, wat uiteraard werd aangenomen.

 

Emmeloord – Bakkeveen  3-1, Berend Nauta Bokaal Kwart finale

 1.       Rob Kamminga – Ben de Vries          1/2 -1/2

2.       Timo Koffeman - Jorn Brouwer           1 – 0

3.       Henk Valkema -   Gerrit Meppelink    1 -  0

4.       Nico Lemsom  -   Dirk Muller             1/2 -1/2 

 

 

 

In de zesde ronde van de onderlinge Urk-Emmeloord wist Nico overeind te blijven ondanks verwoede aanvalspogingen van Henk, remise dus. Frans Brouwer leek lang op weg te zijn naar hetzelfde resultaat, maar de activiteit van de stukken van Timo bleek uiteindelijk toch de doorslag te geven. Timo passeerde met dit resultaat Rob, die tot nu toe aan kop ging. Rob en Jelle spelen hun partij later, Frank was deze ronde vrij.

In de partij tussen Johan ten Napel en Frans Westermann ontstond de volgende stelling.

Ten Napel - Westermann

Ten Napel - Westermann na Ld6

Zwart heeft het lastig. Hij heeft lang gerokeerd en is daardoor zijn pion op a7 kwijtgeraakt. Wellicht hoopt hij op vage kansen langs de a-lijn. In deze stelling ziet f4 er verleidelijk uit, maar dat faalt op Pc4, Lxc4, Lxf4+. Wit kiest daarom voor 1. exd5 cxd5 2. Pb5! Pc6 3. Pa7+ waarop een lange afruil volgt die tot een beter eindspel voor wit leidt dat hij tenslotte won. Zeer kansrijk leek mij echter 1. Dc3!. Er dreigt Pa7+ met damewinst en wegstappen met Te7 helpt zwart niet, omdat wit dan met Ld3, Kd7 (of De5, Ld4!, De6 [Dh5?, Lxf6, gxf6, Dxf6] Tge1, Dd7, Lf5! en wint), Lf5+, Ke8, Txg7 de koning in bedwang houdt. 

Stand na 5 verspeelde ronden:

Timo                      4 uit 4

Rob                        3½ uit 4

Nico                       2½ uit 4

Henk                     2½ uit 5

Johan                    2 uit 5

Frans B                 1½ uit 4

Jelle                       1 uit 3

Frank                    1 uit 4

Frans W               1 uit 5

 

De vijfde ronde is 22 februari.