Het eerste walste in de derde ronde van de FSB-competitie ook over DSC Drachten heen. In het Friese werd het maar liefst 4-0. Toen ik Henk Valkema aan bord 3 de Blackmar-Diemer op het bord zag brengen, had ik al een vermoeden dat zijn tegenstander het niet makkelijk zou krijgen. En dat bleek ook: nadat hij eerst het recht op de rokade verbeurde, belandde hij al snel in een verstikkend matnet.
Naast mij aan bord 1 leek Timo Koffeman aanvankelijk weinig te bereiken, maar toen het spel op de damevleugel zich wat opende, namen ook zijn kansen om op de koningsvleugel iets te ondernemen toe. Stukken kunnen immers niet overal tegelijk zijn. Een ernstige onvoorzichtigheid van zijn opponent werd die meteen fataal.
Intussen had ik me een wat frivole opzet gepermitteerd in de doorschuifvariant van de Caro Kann en de vraag was of dat wel allemaal kon. Het was even schrikken toen mijn opponent plotseling met Pb5+ kwam, maar daarna huppelden mijn paardjes (nee, niet het dek op en neer, maar van g8 naar h6, f5 en d4 en van b8 naar d7, f8, e6, d4, f5, d4, e6, f4, d3, e5, d3 en wederom e5), onderweg dood en verderf zaaiend en vooral het tweede paard toonde zich superieur aan de witte loper.
Nico Lemsom, tenslotte, leek het aanvankelijk niet zo naar den vleze te gaan, totdat hij een radicaal besluit nam: