Het eerste speelde maandag gelijk in Akkrum. Op een wat krap bemeten bovenzaaltje was het eerst aan de wedstrijdleider om ons te vragen een minuut stilte in acht te nemen voor onze overleden schaakvriend Henk Valkema. Een gebaar dat wij konden waarderen. Daarna ontwikkelde zich een wedstrijd waarin Rob er aan bord 1 in rap tempo doorheen kwam (zie de pagina partijen) terwijl de anderen, ondergetekende incluis, het lastig hadden. Tromp-Willem speelde aan bord 3 een Spaanse ruilvariant waarin zwart met het minder gebruikelijke Lc5 aankwam. Helaas wist hij niet het goede tegenspel te vinden, kwam pionnen achter, terwijl zwart zijn stelling afdoende beveiligde. Naast mij zat Nico al snel tegen een stelling aan te kijken waarin wit dreigingen tegen zijn koning had, maar hij zelf ieder moment tegen de witte koning leek te zullen gaan offeren, omdat die gevaarlijk in het midden was blijven hangen. Hij kon steeds het goede moment niet vinden, ruilde niet op tijd en verloor tenslotte (zie de partijenpagina). 2-1 achter dus en ikzelf had tegen mijn geduldige tegenstander inmiddels een pion moeten inleveren. Onder het motto "na mij de zondvloed" pootte ik een paard midden in zijn stelling en zowaar, in toenemende tijdnood wist hij niet de juiste weg te vinden om deze agressieve aanpak het hoofd te bieden. Toen hij mijn Lh6 overzag, moest hij de dame geven voor twee lichte stukken en kon ik de gelijkmaker scoren. Zie voor de notatie en het nodige commentaar op deze partij de partijenpagina.

Frank Hoogenboom