Zoals besloten op de algemene ledenvergadering van 26 augustus 2019 zullen de volgende veranderingen plaatsvinden in de interne competitie:

  • In ieder geval zal de competitie weer, zoals tot een paar jaar geleden, worden ingedeeld naar de stand van de competitie zelf, en niet naar KNSB-rating. De redenen waarom dit destijds is veranderd zijn niet meer van toepassing, en op deze manier kunnen er sneller plaatsen op de ranglijst worden gewonnen of verloren. Dit komt zowel de spanning van de competitie als de variatie in tegenstanders erg ten goede.
  • We gaan spelen op het officiële FSB-tempo. Dat is tegenwoordig (het is wel anders geweest) 1:30 per persoon per partij, plus 30 Fisherseconden per zet – dus net als afgelopen jaren zonder deadline op de veertigste zet, en zonder sudden death.
    • Ook is afgesproken dat als beide spelers in een partij liever een ander tempo spelen, zij dit onderling mogen regelen. Wel binnen de limieten die gelden voor de aanmelding van een partij bij de KNSB i.v.m. de rating, dus niet korter dan 1:30 voor de eerste 60 zetten, niet meer (!) dan 4 minuten gemiddeld per zet, en minstens 5, of helemaal geen, Fisherseconden. (Een ouderwetse mechanische klok, met 1:30 voor de eerste 40 zetten en 30 minuten voor de harde vlag, zoals vroeger, mag dus ook nog steeds, bij onderlinge afspraak.) En geen afgebroken partijen...
  • Eens in de zoveel avonden (voorlopig, elke drie) zal er een alternatieve avond worden georganiseerd, waarbij een speler – of enkelen samen – een onderwerp voorbereiden om met elkaar over te discussiëren en te analyseren. Dat kan een interessante partij zijn uit een recente competitieronde of externe wedstrijd, of een middenspeltaktiek, of zelfs (oh schrik) een eindspel. Deze ronden zullen van te voren op deze site worden aangekondigd; de eerste zal na twee normale speelronden zijn, dus op 16 september aanstaande. Hierbij ter geruststelling van meerderen nog twee opmerkingen:
    • Het zal dus niet een huiswerklezing over een droge opening worden, en ook niet (al is onze voorzitter dan dominee) een preek. Iedereen zal mee kunnen doen, ongeacht het niveau. Ook al is dit voorstel gedeeltelijk didactisch bedoeld, je leert als schaker veel meer door mee te denken en mee te praten dan door dingen voorgekauwd te krijgen, al was het alleen maar omdat dat veel leuker is.
    • Wie toch niet mee wil doen, maar alleen wil schaken, die kan en mag dat nog altijd. Die partijen zullen ook meegenomen worden in de competitie en aangemeld worden bij de bond. Zie in verband hiermee nog onderstaand verzoek.
  • Na 16 ronden gaan we evalueren of het bovenstaande voldoet, en zo niet, of en hoe we dan zullen overgaan tot het voorstel van Rob, Nico en Henk om de competitie te splitsen (en bekijken wie dan mee wil in deze splitsing).

Verzoek aan niet-analyseerders

Willen diegenen die een analyseronde niet meekiebitzen, maar een gewone partij willen spelen, dit van te voren op de gewoonlijke manier melden? Dat wil zeggen, vóór 18:00 die zelfde dag (eerder mag natuurlijk ook) per e-mail (adres elders op deze site) of telefoon aan de competitieleider, ondergetekende.

En vooral: willen diegenen die helemaal nooit meedoen met de analyses danwel discussies dit zo vroeg mogelijk al melden? Dan zet ik jullie er vast in, en hoef je het niet meer elke keer te melden. (Maar ik raad aan om toch een keer te komen kijken... wie weet, misschien is het wel leuker dan je denkt.)