Tijdens de jaarvergadering is Gert Boer door de leden gekozen tot opvolger van Marten van Asperen als penningmeester. De leden besloten de contributie voor komend seizoen licht te verhogen en te investeren in nieuwe klokken en een jubileumevenement ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de club (waarover later meer). 

De leden verwelkomden Frans Westermann als teamleider van het eerste en Mart Bron als teamleider van het tweede, als opvolgers van Nico Lemsom en Meep Bouw. Inmiddels heeft de leden een voorstel voor de indeling van de twee competitieteams bereikt met daarbij ook een voorstel voor de principes van de teamindeling dat in de volgende jaarvergadering behandeld zal worden.

Frank Hoogenboom neemt de taak van wedstrijdleider interne competitie weer op zich. 
De uitslagen van de interne zullen met ingang van dit seizoen eind december, eind maart en na afloop van de competitie worden doorgegeven aan de bond. 
De leden hebben besloten dat mensen die zich afmelden voor een competitieronde een resultaat boeken dat neerkomt op een 30%-score tegen zichzelf. Wie er niet kan zijn vanwege verplichtingen in de externe competitie of wie "oneven" is, wordt zoals voorheen geacht tegen zichzelf geremiseerd te hebben. 
Op verzoek van een aantal leden dat nu heeft aangegeven maar een beperkt aantal partijen in de interne te willen spelen, besloten de leden het de wedstrijdleider toe te staan hen in te delen op speelsterkte en niet op hun positie op de ranglijst. 
Omdat de resultaten van de interne van 2015-2016 per abuis nog niet aan de bond gestuurd zijn, besloten de leden de uitreiking van de Frank Frankema-bokaal voor de grootste stijger op de ratinglijst, te verplaatsen naar eind dit jaar.

 

De jaarvergadering 2016 zal worden gehouden op maandag 29 augustus om 20 uur in De Ontmoeting. Uitnodiging en agenda volgen.

Maandag 9 mei sloten we het seizoen 2015-2016 af met het snelschaakkampioenschap van de Noordoostpolder. In twee ronden streden 19 deelnemers om de felbegeerde titel! Uiteindelijk ging de kampioen van Emmeloord, Rob Kamminga, ook met de titel snelschaakkampioen van de Noordoostpolder aan de haal. In de slotronde verloor hij slechts van Frank Hoogenboom. Net als vorig jaar was Michiel Rensen uit Marknesse de runner-up. Hij verloor alleen van de kampioen maar speelde net één keer teveel remise.

Einduitslag slotronde:

Groep 1:

1. Rob Kamminga (Creil) 4
2. Michiel Rensen (Marknesse) 3,5
3. Timo Koffeman (Urk) 3
4. Frank Hoogenboom (Emmeloord) 2
5. Henk Valkema (Kuinre) 1,5
6. Jelle Kaptijn (Urk) 1

Groep 2:

1. Nico Lemsom (Creil) 4
2. Peter Weijs (Emmeloord) 3
3. Johan ten Napel (Urk) 2
4. Leendert Plat (Nagele) 1
5. Meep Bouw (Emmeloord) 0

Groep 3:

1. Frans Westermann (Marknesse) 5
2/3. Gert Boer (Marknesse) en Richard Bos (Emmeloord) 3
4. Kees Wagemaker (Emmeloord) 2
5. Rein Beekman (Emmeloord) 1,5
6. Ray Bakker (Lelystad) 0

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel goede vakantie en graag tot eind augustus!

Frank Hoogenboom

Er heeft op 23-07-2016 een kleine onderhoud plaatsgevonden. 

Ons bereikte het droeve bericht dat zaterdag 26 maart onze schaakvriend Herman Teesink toch nog onverwacht is overleden op de gezegende leeftijd van 90 jaar. 
We herinneren ons Herman als een trouwe bezoeker van de speelavonden van onze club. Hij was er altijd, of er moest zich wat ergs hebben voorgedaan.
Herman was een taaie speler die vooral in het eindspel vele partijen naar zich toe wist te trekken. Je verwachtte van hem geen messcherpe aanval, maar om hem te verslaan moest je van goeden huize komen, want hij was verdedigingskunstenaar! Remise aanbieden deed hij, voorzover wij weten, nooit! De enige keer dat ik - Frank Hoogenboom - een korte (remise)partij tegen hem speelde, was op de avond dat Pim Fortuyn was vermoord. Toen hadden we samen even geen zin om de degens te kruisen, andere dingen waren belangrijk. 
90 Jaar of niet, hij speelde gewoon door met hetzelfde elan als jaren geleden. Weinigen zullen hem dat nazeggen. Toen ik - Frank Hoogenboom - na enige tijd afwezigheid door ziekte, in januari weer eens achter het bord verscheen, lukte het me niet er tegen hem een gemakkelijke avond van te maken. Om kwart over elf - de anderen waren zoals gewoonlijk allang klaar - blunderde ik en nam hij stoïcijns mijn felicitaties in ontvangst. [zie de rubriek "Partijen" voor het partijverloop]
Zijn laatste winstpartij, en niet de minste, boekte hij nog maar enkele weken terug. Deze partij is elders op onze site na te spelen met commentaar van de verliezer, Frans Westermann.

Herman Teesink is zeer lang lid geweest van onze vereniging, zo lang dat we eigenlijk niet eens precies weten hoeveel jaren. Meep Bouw meldt dat hij na 1957 lid is geworden en Nico Lemsom herinnert zich dat hij in 1975 lid was. Hermans dochter vertelde dat het 1967 zal zijn geweest en dat hij in de jaren daarvoor al in Hengelo speelde. Hij is dus bijna 50 jaar bij de club geweest, maar veel meer jaren actief schaker. In zijn beste jaren is hij een keer clubkampioen geweest en heeft hij in het eerste gespeeld. De laatste jaren speelde hij heel af en toe nog wel eens mee in het tweede, maar wedstrijden buiten de deur zaten er niet meer in. 
 
In zijn werkzame leven was hij horlogier / klokkenmaker bij juwelier Gorter in de Lange Nering in Emmeloord. Van zijn kennis en kunde op dat gebied maakte het bestuur nog wel eens gebruik door hem te vragen de defecte (en uiteraard analoge) klokken van de schaakclub te herstellen. Het was naar verluidt niet zijn favoriete bezigheid, dus hij zal blij geweest zijn dat het tegenwoordig niet meer nodig is.
 
Wij herinneren hem ons als een beminnelijk mens en bovendien een erg goede schaker en een schaak liefhebber pur-sang.
Met hem verliezen we een trouw en memorabel lid. We wensen zijn familie sterkte met de verwerking van dit verlies.

Leendert Plat
Frank Hoogenboom
m.m.v. Meep Bouw en Nico Lemsom