Nieuw: de datum van de bekerwedstrijd is bekend, en dus ook die van de analyse-avond in november. Zie onder.

Afgelopen maandag hebben we al het een en ander aangekondigd over de data van de analyse-avonden, maar dat onthoudt natuurlijk niemand. Hier dus het overzicht.

Om te beginnen de redenen waarom we deze data hebben gekozen. We willen het liefst twee of drie weken gewoon spelen, en dan weer een analyse-avond. Wat we echter moeten vermijden is dat er wordt geanalyseerd op een avond waarop er ook een externe wedstrijd wordt gespeeld. Dat is ten eerste te onrustig, en kost ook nog eens te veel spelers. We moesten dus 7 oktober, 11 november en 2 december uitsluiten, en eigenlijk 14 oktober en 4 november ook. Bovendien is er nog een bekercompetitie. Daarvan weten we nog niet eens wanneer die gespeeld wordt, maar in ieder geval kunnen we die beperken tot twee weken. We komen dus tot de volgende data:

De eerstvolgende analyse-avond is volgende week al, dus 30 september. Dat hadden we liever een van de twee weken daarna gehad, maar dan wordt er extern gespeeld.
Bovendien laat dat een mooie afstand, namelijk drie weken, tot de keer daarna: 28 oktober. Daarop volgen twee externe wedstrijden.
De eerste bekerwedstrijd is op 18 of 25 november. Op dit moment weten we nog niet welke van de twee. De andere avond wordt een analyse-avond.
Intussen is bekend geworden dat de eerste bekerwedstrijd op 18 november is. 25 november wordt dus een analyse-avond.
2 December speelt alles en iedereen extern, dus wie niet in een team speelt heeft het dan rustig, en de week daarop spelen we gewoon. De laatste analyse-avond in 2019 zal 16 december zijn. De 23e, twee dagen voor de kerst, is nou niet zo geschikt om in een kerkgebouw een zaal in beslag te nemen...

Daarna zouden we nog evalueren. De eerste twee ronden van 2020 wordt er weer extern gespeeld – het is toch wat met die bond – dus voor de evaluatie hebben we 20 januari 2020 gereserveerd voor een tussentijdse vergadering. Daarover volgt voor die tijd nog een nadere melding.

Samenvattend: de analyse-avonden zijn op:

30-09-2019 (komende maandag al!)
28-10-2019
25-11-2019
16-12-2019

en de evaluatie van de analyses en de nieuwe (oude!) indeling van de competitie is op

20-01-2020

Oh, en nog een aanvullende mededeling: we willen eenieder nog eens op het hart drukken om, als je de afgelopen weken een interessante partij hebt gespeeld, die vooral wel op de analyse-avonden te presenteren! Laat het vooral niet van twee of drie mensen afhangen. Hoe meer inbreng, zowel voor het bord als vanuit de zaal, hoe leuker.

Zoals besloten op de algemene ledenvergadering van 26 augustus 2019 zullen de volgende veranderingen plaatsvinden in de interne competitie:

 • In ieder geval zal de competitie weer, zoals tot een paar jaar geleden, worden ingedeeld naar de stand van de competitie zelf, en niet naar KNSB-rating. De redenen waarom dit destijds is veranderd zijn niet meer van toepassing, en op deze manier kunnen er sneller plaatsen op de ranglijst worden gewonnen of verloren. Dit komt zowel de spanning van de competitie als de variatie in tegenstanders erg ten goede.
 • We gaan spelen op het officiële FSB-tempo. Dat is tegenwoordig (het is wel anders geweest) 1:30 per persoon per partij, plus 30 Fisherseconden per zet – dus net als afgelopen jaren zonder deadline op de veertigste zet, en zonder sudden death.
  • Ook is afgesproken dat als beide spelers in een partij liever een ander tempo spelen, zij dit onderling mogen regelen. Wel binnen de limieten die gelden voor de aanmelding van een partij bij de KNSB i.v.m. de rating, dus niet korter dan 1:30 voor de eerste 60 zetten, niet meer (!) dan 4 minuten gemiddeld per zet, en minstens 5, of helemaal geen, Fisherseconden. (Een ouderwetse mechanische klok, met 1:30 voor de eerste 40 zetten en 30 minuten voor de harde vlag, zoals vroeger, mag dus ook nog steeds, bij onderlinge afspraak.) En geen afgebroken partijen...
 • Eens in de zoveel avonden (voorlopig, elke drie) zal er een alternatieve avond worden georganiseerd, waarbij een speler – of enkelen samen – een onderwerp voorbereiden om met elkaar over te discussiëren en te analyseren. Dat kan een interessante partij zijn uit een recente competitieronde of externe wedstrijd, of een middenspeltaktiek, of zelfs (oh schrik) een eindspel. Deze ronden zullen van te voren op deze site worden aangekondigd; de eerste zal na twee normale speelronden zijn, dus op 16 september aanstaande. Hierbij ter geruststelling van meerderen nog twee opmerkingen:
  • Het zal dus niet een huiswerklezing over een droge opening worden, en ook niet (al is onze voorzitter dan dominee) een preek. Iedereen zal mee kunnen doen, ongeacht het niveau. Ook al is dit voorstel gedeeltelijk didactisch bedoeld, je leert als schaker veel meer door mee te denken en mee te praten dan door dingen voorgekauwd te krijgen, al was het alleen maar omdat dat veel leuker is.
  • Wie toch niet mee wil doen, maar alleen wil schaken, die kan en mag dat nog altijd. Die partijen zullen ook meegenomen worden in de competitie en aangemeld worden bij de bond. Zie in verband hiermee nog onderstaand verzoek.
 • Na 16 ronden gaan we evalueren of het bovenstaande voldoet, en zo niet, of en hoe we dan zullen overgaan tot het voorstel van Rob, Nico en Henk om de competitie te splitsen (en bekijken wie dan mee wil in deze splitsing).

Verzoek aan niet-analyseerders

Willen diegenen die een analyseronde niet meekiebitzen, maar een gewone partij willen spelen, dit van te voren op de gewoonlijke manier melden? Dat wil zeggen, vóór 18:00 die zelfde dag (eerder mag natuurlijk ook) per e-mail (adres elders op deze site) of telefoon aan de competitieleider, ondergetekende.

En vooral: willen diegenen die helemaal nooit meedoen met de analyses danwel discussies dit zo vroeg mogelijk al melden? Dan zet ik jullie er vast in, en hoef je het niet meer elke keer te melden. (Maar ik raad aan om toch een keer te komen kijken... wie weet, misschien is het wel leuker dan je denkt.)

Maandag 6 mei heeft Mart Ekhart afscheid genomen van Schaakclub Emmeloord na een lidmaatschap van meer dan 50 jaar. Voor de jubilaris was er een passende toespraak van voorzitter Frans Westermann en er waren diverse geschenken, waarvan de meest opvallende een bouwplaat van een schaakset was. Mart trakteerde ons op een gebakje van de echte Lemster bakker, dank Mart!
Elders op deze site vindt u een partij die hem als mooiste is bijgebleven uit zijn lange carrière als clubschaker. Hieronder een foto van Mart uit 2007, achter het bord tegen onze inmiddels overleden voorzitter Cees Zee.

 

 

Het was al te lezen in de e-mail die Leendert heeft rondgestuurd, maar voor de volledigheid vermelden we het ook nog even op deze website:

 • De openbare ledenvergadering zal plaatsvinden op 26 augustus. Hier kan je je ook afmelden voor de interne competitie (wie zich niet afmeldt is automatisch aangemeld...), zal ongetwijfeld worden gesproken over de externe teams, en zullen we zoals gebruikelijk na afloop alle sets stukken controleren.
 • De interne competitie van het seizoen 2019-2020 zal de week daarna, maandag 2 september om 19:45, van start gaan. De manier van indelen zal aangepast worden aan de veranderde omstandigheden (onder andere de externe teams van vier personen), maar verder zal alles zo voortgaan als in vorige jaren. Tenzij we de week ervoor iets anders beslissen, natuurlijk.

Tot 26 augustus!

Omleiding

Van 26 tot 29 augustus, dus ook op de avond van de vergadering, is de Scandinaviëlaan afgesloten in verband met werk aan de riolering. Gelukkig is de Europalaan weer helemaal open (en fraai verbouwd), dus de Ontmoeting blijft bereikbaar; alleen zullen nu juist degenen die van de andere kant komen moeten omrijden. Dat kan via de Zwarte Zeestraat of de Balkan, of zoals gezegd via de Europalaan. (Voor wie met de fiets of te voet komt zal ook de steeg naar de Vogezen/Karpaten nog wel bruikbaar zijn.)

Zoals bekend is het volgende week Pasen, en op paasmaandag schaken we niet. De eerstvolgende ronde is daarom de maandag daarna, 29 april.

Dat is meteen de op een na laatste ronde van het seizoen. Deze maandag was al weer ronde 30. Over twee weken dus ronde 31, en op 6 mei spelen we ronde 32 en laatst. De week daarna, dus maandag 13 mei, spelen we nog een snelschaaktoernooi. Het tempo waarin we dan spelen laten we nog even afhangen van hoe veel spelers er op komen dagen.

Daarna gaan we op schaakvakantie. De precieze datum van de algemene ledenvergadering waarmee we volgend seizoen openen is nog niet bekend, maar ga voorlopig maar uit van de eerste week van september. De exacte datum zal op tijd op deze pagina verschijnen.