Afgelopen weekend bereikte ons het trieste bericht dat ons gewaardeerde lid Henk Valkema op 74-jarige leeftijd plotseling is overleden. De verslagenheid onder onze leden is uiteraard groot. Maandagavond hebben we hem kort gezamenlijk herdacht tijdens onze clubavond en daarna nog lang herinneringen opgehaald aan zijn markante persoonlijkheid en zijn verdiensten voor onze vereniging. Van een gewone ronde schaken kon uiteraard geen sprake zijn, deze avond. 
Henk was al zolang lid van onze club dat niemand eigenlijk precies kon zeggen wanneer hij is gekomen. Waarschijnlijk was het rond 1965 dat hij vanuit hij Sneek naar Espel kwam en kennismaakte met Nico Lemsom die hem op de club introduceerde. 
Henk ontpopte zich als een speler met een gedurfde stijl die niet op een pionnetje meer of minder keek en dus allerlei gambieten op zijn repertoire had staan. Vooral wie met zwart tegen hem speelde moest donders goed opletten, in het bijzonder op zijn pion op f7!
Met de zwarte stukken legde hij zich de laatste jaren ook toe op gambieten, zoals Albin's tegengambiet en ook daar was hij aardig succesvol mee. 
Vanaf mijn komst naar de club in de jaren negentig heb ik heel vaak tegen Henk gespeeld en saaie partijen waren er zelden bij (zie de rubriek "Partijen" voor de eerste hardhandige afstraffing die ik van hem kreeg).
De laatste jaren nam hij wel iets gas terug. Snelschaakavonden waren er bijvoorbeeld niet meer bij voor hem en hij legde zich wat meer toe op analyses. 
Voor ons wel weer van nut, want zo konden we met hem onze kennis van diverse openingen ophalen, en hij was een van de initiatiefnemers van de analyseavonden die we juist dit seizoen op de club hebben geïntroduceerd. Als we aanvalsstellingen bekeken, wilde hij altijd nog even iets dieper kijken, vooral niet te snel stukken ruilen ("neeneenee," riep hij dan, "dat is nergens voor nodig") en zocht hij altijd naar onconventionele zetten. 
Henk is zolang ik hem ken speler in het eerste team geweest, en meestal aan de hogere borden. Net als op de clubavonden was hij zelden bij een wedstrijd afwezig en hij kon dan ook maar moeilijk begrijpen dat iemand een geldige reden kon hebben om af te zeggen. 
Hij genoot zichtbaar van een avond met al die schakers die ploeterden voor een goed resultaat. Als hij even niet aan zet was, liep hij dan handenwrijvend langs de borden en fluisterde andere omstanders toe waar hij vuurwerk verwachtte. 
Vele jaren speelde hij na iedere schaakavond nog tot ver na middernacht klaverjas met zijn andere schaakmaat Dries van der Vorm, met Nico en met wijlen Frank N. Frankema, dit soms tot ergernis van de koster die naar zijn bed verlangde en een enkele keer het licht gedoofd schijnt te hebben. 
Henk was wel een man met een gebruiksaanwijzing (maar wie is dat nou niet?). Toen hij de koffie van de koster in de Hoeksteen van onvoldoende kwaliteit vond en zijn klachten daarover geen gehoor vonden, schijnt hij ooit een aantal weken met een eigen thermoskan naar de club gekomen te zijn. 
En toen hij ooit een dispuut had met de toenmalige voorzitter, was hij niet te beroerd om enkele jaren zijn heil als schaker in Kampen te gaan zoeken. 
Gelukkig keerde hij wel weer op zijn schreden terug, maar nu heeft hij een andere afslag genomen en valt het ons zwaar afscheid van hem te moeten nemen. 
Maandag 14 oktober blijkt hij zijn laatste partij gespeeld te hebben. In zijn vertrouwde stijl. Tegen de man door wie hij vele jaren terug meegenomen werd naar de schaakclub Emmeloord. En die hij nog even liet zien hoe men behoort te schaken (zie de pagina "partijen" en hieronder voor de notatie). 
Afgelopen weekend dacht ik nog tegen hem ingedeeld te zullen worden deze keer. Helaas heeft het niet meer zo mogen zijn. 
We wensen zijn vrouw, Augusta, zijn zoons, dochter en familie sterkte bij verwerking van dit verlies. 
 
Namens leden en bestuur van schaakclub Emmeloord,
 
Frank Hoogenboom
 
 
 

Nieuw: de datum van de bekerwedstrijd is bekend, en dus ook die van de analyse-avond in november. Zie onder.

Afgelopen maandag hebben we al het een en ander aangekondigd over de data van de analyse-avonden, maar dat onthoudt natuurlijk niemand. Hier dus het overzicht.

Om te beginnen de redenen waarom we deze data hebben gekozen. We willen het liefst twee of drie weken gewoon spelen, en dan weer een analyse-avond. Wat we echter moeten vermijden is dat er wordt geanalyseerd op een avond waarop er ook een externe wedstrijd wordt gespeeld. Dat is ten eerste te onrustig, en kost ook nog eens te veel spelers. We moesten dus 7 oktober, 11 november en 2 december uitsluiten, en eigenlijk 14 oktober en 4 november ook. Bovendien is er nog een bekercompetitie. Daarvan weten we nog niet eens wanneer die gespeeld wordt, maar in ieder geval kunnen we die beperken tot twee weken. We komen dus tot de volgende data:

De eerstvolgende analyse-avond is volgende week al, dus 30 september. Dat hadden we liever een van de twee weken daarna gehad, maar dan wordt er extern gespeeld.
Bovendien laat dat een mooie afstand, namelijk drie weken, tot de keer daarna: 28 oktober. Daarop volgen twee externe wedstrijden.
De eerste bekerwedstrijd is op 18 of 25 november. Op dit moment weten we nog niet welke van de twee. De andere avond wordt een analyse-avond.
Intussen is bekend geworden dat de eerste bekerwedstrijd op 18 november is. 25 november wordt dus een analyse-avond.
2 December speelt alles en iedereen extern, dus wie niet in een team speelt heeft het dan rustig, en de week daarop spelen we gewoon. De laatste analyse-avond in 2019 zal 16 december zijn. De 23e, twee dagen voor de kerst, is nou niet zo geschikt om in een kerkgebouw een zaal in beslag te nemen...

Daarna zouden we nog evalueren. De eerste twee ronden van 2020 wordt er weer extern gespeeld – het is toch wat met die bond – dus voor de evaluatie hebben we 20 januari 2020 gereserveerd voor een tussentijdse vergadering. Daarover volgt voor die tijd nog een nadere melding.

Samenvattend: de analyse-avonden zijn op:

30-09-2019 (komende maandag al!)
28-10-2019
25-11-2019
16-12-2019

en de evaluatie van de analyses en de nieuwe (oude!) indeling van de competitie is op

20-01-2020

Oh, en nog een aanvullende mededeling: we willen eenieder nog eens op het hart drukken om, als je de afgelopen weken een interessante partij hebt gespeeld, die vooral wel op de analyse-avonden te presenteren! Laat het vooral niet van twee of drie mensen afhangen. Hoe meer inbreng, zowel voor het bord als vanuit de zaal, hoe leuker.

Het was al te lezen in de e-mail die Leendert heeft rondgestuurd, maar voor de volledigheid vermelden we het ook nog even op deze website:

 • De openbare ledenvergadering zal plaatsvinden op 26 augustus. Hier kan je je ook afmelden voor de interne competitie (wie zich niet afmeldt is automatisch aangemeld...), zal ongetwijfeld worden gesproken over de externe teams, en zullen we zoals gebruikelijk na afloop alle sets stukken controleren.
 • De interne competitie van het seizoen 2019-2020 zal de week daarna, maandag 2 september om 19:45, van start gaan. De manier van indelen zal aangepast worden aan de veranderde omstandigheden (onder andere de externe teams van vier personen), maar verder zal alles zo voortgaan als in vorige jaren. Tenzij we de week ervoor iets anders beslissen, natuurlijk.

Tot 26 augustus!

Omleiding

Van 26 tot 29 augustus, dus ook op de avond van de vergadering, is de Scandinaviëlaan afgesloten in verband met werk aan de riolering. Gelukkig is de Europalaan weer helemaal open (en fraai verbouwd), dus de Ontmoeting blijft bereikbaar; alleen zullen nu juist degenen die van de andere kant komen moeten omrijden. Dat kan via de Zwarte Zeestraat of de Balkan, of zoals gezegd via de Europalaan. (Voor wie met de fiets of te voet komt zal ook de steeg naar de Vogezen/Karpaten nog wel bruikbaar zijn.)

Zoals besloten op de algemene ledenvergadering van 26 augustus 2019 zullen de volgende veranderingen plaatsvinden in de interne competitie:

 • In ieder geval zal de competitie weer, zoals tot een paar jaar geleden, worden ingedeeld naar de stand van de competitie zelf, en niet naar KNSB-rating. De redenen waarom dit destijds is veranderd zijn niet meer van toepassing, en op deze manier kunnen er sneller plaatsen op de ranglijst worden gewonnen of verloren. Dit komt zowel de spanning van de competitie als de variatie in tegenstanders erg ten goede.
 • We gaan spelen op het officiële FSB-tempo. Dat is tegenwoordig (het is wel anders geweest) 1:30 per persoon per partij, plus 30 Fisherseconden per zet – dus net als afgelopen jaren zonder deadline op de veertigste zet, en zonder sudden death.
  • Ook is afgesproken dat als beide spelers in een partij liever een ander tempo spelen, zij dit onderling mogen regelen. Wel binnen de limieten die gelden voor de aanmelding van een partij bij de KNSB i.v.m. de rating, dus niet korter dan 1:30 voor de eerste 60 zetten, niet meer (!) dan 4 minuten gemiddeld per zet, en minstens 5, of helemaal geen, Fisherseconden. (Een ouderwetse mechanische klok, met 1:30 voor de eerste 40 zetten en 30 minuten voor de harde vlag, zoals vroeger, mag dus ook nog steeds, bij onderlinge afspraak.) En geen afgebroken partijen...
 • Eens in de zoveel avonden (voorlopig, elke drie) zal er een alternatieve avond worden georganiseerd, waarbij een speler – of enkelen samen – een onderwerp voorbereiden om met elkaar over te discussiëren en te analyseren. Dat kan een interessante partij zijn uit een recente competitieronde of externe wedstrijd, of een middenspeltaktiek, of zelfs (oh schrik) een eindspel. Deze ronden zullen van te voren op deze site worden aangekondigd; de eerste zal na twee normale speelronden zijn, dus op 16 september aanstaande. Hierbij ter geruststelling van meerderen nog twee opmerkingen:
  • Het zal dus niet een huiswerklezing over een droge opening worden, en ook niet (al is onze voorzitter dan dominee) een preek. Iedereen zal mee kunnen doen, ongeacht het niveau. Ook al is dit voorstel gedeeltelijk didactisch bedoeld, je leert als schaker veel meer door mee te denken en mee te praten dan door dingen voorgekauwd te krijgen, al was het alleen maar omdat dat veel leuker is.
  • Wie toch niet mee wil doen, maar alleen wil schaken, die kan en mag dat nog altijd. Die partijen zullen ook meegenomen worden in de competitie en aangemeld worden bij de bond. Zie in verband hiermee nog onderstaand verzoek.
 • Na 16 ronden gaan we evalueren of het bovenstaande voldoet, en zo niet, of en hoe we dan zullen overgaan tot het voorstel van Rob, Nico en Henk om de competitie te splitsen (en bekijken wie dan mee wil in deze splitsing).

Verzoek aan niet-analyseerders

Willen diegenen die een analyseronde niet meekiebitzen, maar een gewone partij willen spelen, dit van te voren op de gewoonlijke manier melden? Dat wil zeggen, vóór 18:00 die zelfde dag (eerder mag natuurlijk ook) per e-mail (adres elders op deze site) of telefoon aan de competitieleider, ondergetekende.

En vooral: willen diegenen die helemaal nooit meedoen met de analyses danwel discussies dit zo vroeg mogelijk al melden? Dan zet ik jullie er vast in, en hoef je het niet meer elke keer te melden. (Maar ik raad aan om toch een keer te komen kijken... wie weet, misschien is het wel leuker dan je denkt.)

Maandag 6 mei heeft Mart Ekhart afscheid genomen van Schaakclub Emmeloord na een lidmaatschap van meer dan 50 jaar. Voor de jubilaris was er een passende toespraak van voorzitter Frans Westermann en er waren diverse geschenken, waarvan de meest opvallende een bouwplaat van een schaakset was. Mart trakteerde ons op een gebakje van de echte Lemster bakker, dank Mart!
Elders op deze site vindt u een partij die hem als mooiste is bijgebleven uit zijn lange carrière als clubschaker. Hieronder een foto van Mart uit 2007, achter het bord tegen onze inmiddels overleden voorzitter Cees Zee.