Wie het TataSteel-toernooi toch een beetje wil volgen, kan iedere avond om 20 uur terecht op Twitch waar Stefan Kuipers een onderhoudende uitleg geeft bij de partijen van de dag. Niet te diepgravend neemt hij ons mee langs de wederwaardigheden van de dag. Als het goed is hebben alle leden een uitnodiging daarvoor in hun mail gehad. Leuk om in deze lange, lange winter eens mee te luisteren (en - als je wil - vragen te stellen of opmerkingen te maken).

 

Het bestuur van de Schaakclub Emmeloord wenst u prettige feestdagen en een gezond 2021! Inmiddels is bekend geworden dat onze speellocatie niet vóór 1 april a.s. weer beschikbaar zal zijn, dus het blijft voor ons allemaal volhouden geblazen! Voor wie er zin in heeft staan elders op deze site de nodige partijen en problemen om naar te kijken. Plezier ermee en tot zo gauw als mogelijk!

Frank Hoogenboom

Goed nieuws voor iedereen die bij onze club binnen ons afgesproken protocol de degens wil kruisen: we hebben een nieuwe speelzaal, we hebben de benodigde beschermingsmiddelen, dus we kúnnen van start. Details komen via de mail, maar hieronder een afbeelding van onze (tijdelijke) speelzaal: de Kerkzaal van gebouw de Ontmoeting. Binnen de regels kunnen we er ongeveer 12 speeltafels kwijt, we hebben er nu 10 neergezet.  Dank aan de beheerders van de Ontmoeting voor hun medewerking aan deze oplossing.
NB: Bespelen van het orgel is pas na de tijdnoodfase toegestaan!

Frank Hoogenboom

Net toen we dachten het voor even weer voor elkaar te hebben, volgde de hernieuwde sluiting van de horeca en daarmee ook van onze speelzaal. Inmiddels zag ik dat hij als de wereld op zijn kop op onze website was terechtgekomen. Maar wees gerust, ik heb er toch echt twee avonden kunnen zitten zonder me aan het plafond te hoeven vasthouden...

Inmiddels hebben enkele ongenode gasten ons gastenboek weten te vinden. De meest praktische oplossing was het uit te schakelen en dat heb ik inmiddels dus gedaan. 

Intussen zien we nog weinig licht aan het einde van de tunnel. Wie graag in clubverband wil spelen, is voorlopig op het internet aangewezen. Binnen onze club was de animo voor online-schaken tot nu toe niet overweldigend, ook niet voor de competitie die de KNSB voorstelde. Van de FSB hebben we op dit punt overigens niets vernomen, dus kennelijk wacht die op betere tijden. Alle gelegenheid intussen voor eenieder om er eens een schaakstudieboek bij te pakken, iets wat ik bij tijd en wijle nog wel eens doe. Misschien ook een goed idee voor de lange avonden tijdens de komende kerstvakantie. 

Hoe dan ook, ik hoop jullie, leden van SC Emmeloord, over pak 'm beet 3 maanden weer achter het schaakbord te kunnen treffen! Voor nu hou je taai!

 

Hartelijke groet,

 

Frank Hoogenboom 

 

Beste leden van SC Emmeloord,

Inderdaad kunnen we - zoals het nu staat - op maandag 31 augustus onze ledenvergadering houden en wel in de Ontmoeting. 
Of we daarna ergens terecht kunnen voor onze interne competitie zal afhangen van de vraag wat wij, de verhuurders en de veiligheidsregio's ons voor een regels opleggen.
De KNSB heeft inmiddels te langen leste op schaakbond.nl een protocol voor het schaken opgenomen waarin zij ervan uitgaat dat het toegestaan is dat 2 tegenstanders aan een gewoon tafeltje op minder dan 1,5 m tegenover elkaar zitten en op één bord en met één klok een partij spelen. Voor alle overige situaties geldt dat we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dit zijn maar een paar van de vele regels die straks gelden in en rond onze speellokatie, en ik nodig iedereen uit er kennis van te nemen. Tenslotte is het ook nog zo dat de regels zijn wat minimaal volgens de bond nodig is, dus wij kunnen de regels aanvullen en eenieder zal voor zichzelf moeten bepalen of en onder welke voorwaarden hijzij aan het bord zou willen verschijnen. Het lijkt mij wel heel gewenst dat wij tijdens onze ledenvergadering de ontstane situatie met elkaar bespreken. Maar eerst maar eens een aantal weken andere dingen doen, toch?

Hartelijke groet,

Frank Hoogenboom