Ons bereikte het droeve bericht dat zaterdag 26 maart onze schaakvriend Herman Teesink toch nog onverwacht is overleden op de gezegende leeftijd van 90 jaar. 
We herinneren ons Herman als een trouwe bezoeker van de speelavonden van onze club. Hij was er altijd, of er moest zich wat ergs hebben voorgedaan.
Herman was een taaie speler die vooral in het eindspel vele partijen naar zich toe wist te trekken. Je verwachtte van hem geen messcherpe aanval, maar om hem te verslaan moest je van goeden huize komen, want hij was verdedigingskunstenaar! Remise aanbieden deed hij, voorzover wij weten, nooit! De enige keer dat ik - Frank Hoogenboom - een korte (remise)partij tegen hem speelde, was op de avond dat Pim Fortuyn was vermoord. Toen hadden we samen even geen zin om de degens te kruisen, andere dingen waren belangrijk. 
90 Jaar of niet, hij speelde gewoon door met hetzelfde elan als jaren geleden. Weinigen zullen hem dat nazeggen. Toen ik - Frank Hoogenboom - na enige tijd afwezigheid door ziekte, in januari weer eens achter het bord verscheen, lukte het me niet er tegen hem een gemakkelijke avond van te maken. Om kwart over elf - de anderen waren zoals gewoonlijk allang klaar - blunderde ik en nam hij stoïcijns mijn felicitaties in ontvangst. [zie de rubriek "Partijen" voor het partijverloop]
Zijn laatste winstpartij, en niet de minste, boekte hij nog maar enkele weken terug. Deze partij is elders op onze site na te spelen met commentaar van de verliezer, Frans Westermann.

Herman Teesink is zeer lang lid geweest van onze vereniging, zo lang dat we eigenlijk niet eens precies weten hoeveel jaren. Meep Bouw meldt dat hij na 1957 lid is geworden en Nico Lemsom herinnert zich dat hij in 1975 lid was. Hermans dochter vertelde dat het 1967 zal zijn geweest en dat hij in de jaren daarvoor al in Hengelo speelde. Hij is dus bijna 50 jaar bij de club geweest, maar veel meer jaren actief schaker. In zijn beste jaren is hij een keer clubkampioen geweest en heeft hij in het eerste gespeeld. De laatste jaren speelde hij heel af en toe nog wel eens mee in het tweede, maar wedstrijden buiten de deur zaten er niet meer in. 
 
In zijn werkzame leven was hij horlogier / klokkenmaker bij juwelier Gorter in de Lange Nering in Emmeloord. Van zijn kennis en kunde op dat gebied maakte het bestuur nog wel eens gebruik door hem te vragen de defecte (en uiteraard analoge) klokken van de schaakclub te herstellen. Het was naar verluidt niet zijn favoriete bezigheid, dus hij zal blij geweest zijn dat het tegenwoordig niet meer nodig is.
 
Wij herinneren hem ons als een beminnelijk mens en bovendien een erg goede schaker en een schaak liefhebber pur-sang.
Met hem verliezen we een trouw en memorabel lid. We wensen zijn familie sterkte met de verwerking van dit verlies.

Leendert Plat
Frank Hoogenboom
m.m.v. Meep Bouw en Nico Lemsom
 

Schaakvrienden! Onze zomerstop zit er bijna weer op!  

Waar blijft de tijd – de stukken rammelen weer in het doosje –!
 
Maandag 31 augustus  ledenvergadering.
 
Notulen vorige ledenvergadering en agenda zijn inmiddels per mail of post naar de leden opgestuurd.
 
NB: Noteer datum  in uw agenda aub.
Eventuele afmelding wordt door het bestuur op prijs gesteld.
 
Met vriendelijke groet,
 
Leendert Plat – secr.