Goed nieuws voor iedereen die bij onze club binnen ons afgesproken protocol de degens wil kruisen: we hebben een nieuwe speelzaal, we hebben de benodigde beschermingsmiddelen, dus we kúnnen van start. Details komen via de mail, maar hieronder een afbeelding van onze (tijdelijke) speelzaal: de Kerkzaal van gebouw de Ontmoeting. Binnen de regels kunnen we er ongeveer 12 speeltafels kwijt, we hebben er nu 10 neergezet.  Dank aan de beheerders van de Ontmoeting voor hun medewerking aan deze oplossing.
NB: Bespelen van het orgel is pas na de tijdnoodfase toegestaan!

Frank Hoogenboom

Beste leden van SC Emmeloord,

Inderdaad kunnen we - zoals het nu staat - op maandag 31 augustus onze ledenvergadering houden en wel in de Ontmoeting. 
Of we daarna ergens terecht kunnen voor onze interne competitie zal afhangen van de vraag wat wij, de verhuurders en de veiligheidsregio's ons voor een regels opleggen.
De KNSB heeft inmiddels te langen leste op schaakbond.nl een protocol voor het schaken opgenomen waarin zij ervan uitgaat dat het toegestaan is dat 2 tegenstanders aan een gewoon tafeltje op minder dan 1,5 m tegenover elkaar zitten en op één bord en met één klok een partij spelen. Voor alle overige situaties geldt dat we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dit zijn maar een paar van de vele regels die straks gelden in en rond onze speellokatie, en ik nodig iedereen uit er kennis van te nemen. Tenslotte is het ook nog zo dat de regels zijn wat minimaal volgens de bond nodig is, dus wij kunnen de regels aanvullen en eenieder zal voor zichzelf moeten bepalen of en onder welke voorwaarden hijzij aan het bord zou willen verschijnen. Het lijkt mij wel heel gewenst dat wij tijdens onze ledenvergadering de ontstane situatie met elkaar bespreken. Maar eerst maar eens een aantal weken andere dingen doen, toch?

Hartelijke groet,

Frank Hoogenboom

Vandaag even de voorlopig laatste opgave, want ook voor mij begint nu de zomervakantie. Afgelopen vrijdag goed nieuws van de schaakbond: het lijkt erop dat het RIVM en de autoriteiten schakers zullen toestaan in wedstrijdverband gewoon samen aan een bord te zitten, dus zonder de verplichte anderhalve meter afstand. Of dit ook werkelijkheid wordt, zullen we volgens de bond komende dinsdag vernemen. Ik ben wel benieuwd of en welke aanvullende eisen er dan zullen komen, niet alleen voor bord, stukken en spelers, maar ook voor de ruimte tussen de tafels en de looproutes voor de spelers. Maar goed, er gloort hoop, en laten we wel wezen: dat hebben we met z'n allen bereikt in de afgelopen 3 en een halve maand!

Intussen kijkt we als bestuur naar de speelzaal voor het nieuwe seizoen. Met de informatie die dinsdag beschikbaar komt, moeten we het gesprek met de beheerder van de Ontmoeting kunnen voeren. We hebben aangegeven graag daar te willen blijven, maar uiteraard wel als de omstandigheden voldoende coronaproof gemaakt kunnen worden. We gaan het zien. Als het protocol van de bond er is en als we ander nieuws hebben, kom ik weer even in de lucht. Hoe dan ook hopen ik en het bestuur jullie na de zomervakantie weer te kunnen treffen!

Vorige week liet in een klein eigen brouwsel zien, de oplossing heb ik er weer onder gezet. 

Als voorlopig slot van deze serie, laat ik een andere bijzondere vorm van probleemschaak zien: het zelfmat. Bij een zelfmat dwingt de witspeler zijn tegenstander hem mat te zetten. Een beetje masochistisch, dat is waar, maar ach, het blijft maar een spelletje...
De opgave komt weer uit het boek van Kenneth S. Howard, waar ik eerder al uit putte, en de componist is nu eens niet Samuel Loyd, maar een andere Amerikaanse grootheid.

William A. Shinkman, Chess Player's Chronicle, 10 oktober 1883

Wit gaat zelfmat in 4 zetten

 

Oplossing: een onwaarschijnlijk staaltje! Ik heb er weer lang op zitten kijken, maar de volledige oplossing niet zelf gevonden. Aanvankelijk dacht ik dat het iets moest zijn met g3+ en dan Dxg3 mat, maar dat bleek maar steeds niet te werken. De zwarte koning vrijlaten uit het matnet brengt geen verlichting., dus concludeerde ik dat de sleutelzet een loperzet moet zijn. En ook dat het mat niet op g3 maar op g5 zit. Derhalve was er maar één keus: 1. Lg4-h3! Het ongelofelijke is dat zwart nu vele damezetten heeft, maar dat ze allemaal tot mat leiden. Ik had al uitgevonden dat 1. .. Da4-e8 (net als Da4-a8 overigens) tot het gewenste resultaat leidt na 2. Dc5-d4+ De8/a8-e4  3. Dd4-f6+ De4-f5 4. Df6-g5+ Df5xg5 mat! Maar op andere zetten vond ik geen oplossing, en toch is die er, bijvoorbeeld 1. .. Da4-a1 2. Dc5-d4+ Da1xd4 en wat nu? Ja, daar is dan tóch 3. g2-g3+! Kf4-f3 en de prachtige terugkeer 4. Lh3-g4+ en zwart heeft niet anders dan 4. .. Dd4xg4 mat! Een kunststuk van ongekende schoonheid!

Beste leden van SC Emmeloord, ik hoop dat jullie allemaal in goede gezondheid van enige vakantie kunnen gaan genieten. Momenteel plannen wij een ledenvergadering op maandag 31 augustus. De vraag óf we daarvoor bijeen kunnen komen in de Ontmoeting, kunnen we op dit moment nog niet beantwoorden. Intussen was er vandaag weer een mailing van de KNSB waaruit blijkt dat er onduidelijkheid is over de interpretatie van het sportprotocol van NOC*NSF voor wat betreft de coronaregels voor (o.a.) schaakwedstrijden. De ene veiligheidsregio lijkt ook bij schaakwedstrijden de 1,5 meter tussen de spelers te willen handhaven, terwijl de andere dat alleen laat gelden voor spelers die níet tegen elkaar spelen. Zolang die onduidelijkheid voortduurt, blijft onzeker of wij een geschikte speelzaal zullen kunnen vinden. We hopen dus daar eind augustus wél duidelijkheid over te kunnen geven, en - in ieder geval - dan jullie weer te kunnen ontmoeten - op anderhalve meter - voor een ledenvergadering. Volg deze website en je mail voor nadere berichten.

En wie zich verveelt: kijk eens naar mijn vorige 11 berichten "voor in de pauze", dan kom je de nodige interessante opgaves tegen. De oplossing van bericht 11 vind je er nu ook in en, tsjonge-jonge, wat was die opgave moeilijk én mooi!

Fijne vakantie en hopelijk tot 31 augustus,

Mede namens het bestuur,

Frank Hoogenboom

Weinig tot geen nieuws van het front der protocollen deze week. De KNSB wacht kennelijk nog steeds op groen licht uit Den Haag en van de beheerders van de Ontmoeting ontvingen we nog geen reactie op de mail waar ik vorige week over berichtte. 
Dan nog maar een probleempje in elkaar geknutseld. Van de opgave van vorige week heb ik inmiddels de oplossing in die rubriek geplaatst, en hij inspireerde me wel weer om nog eens zoiets te bedenken. Oplossing volgende week!

Frank Hoogenboom, 21 juni 2020

Wit geeft mat in 3 zetten 

 

 

 

Oplossing: na 1. f8D is het pat en op 1. Kh8 komt wit na 1. .. Pe6 niet op tijd aan mat toe. Ook op 1. f6 is 1. .. Pe6 de "juiste" reactie. Blijft dus over een minorpromotie en wel 1. f8T. Op andere zetten dan 1. .. Pe8 volgt 2. Tf6 mat en op 1. .. Pe8 heeft wit de tussenzet 2. Kh8 of 2. Tf7 waarna op iedere zet van zwart 3. T(x)f6 mat volgt.