Dinsdag jl. togen we met 4 man richting de nieuwe club van Rob, Middelstum. Nauwkeurig chauffeerde Gert ons naar de plaatselijke Chinees te Bedum, het enige etablissement in de wijde omtrek van Middelstum dat in dit jaargetijde op dinsdag open is. Aldaar namen Louis, Leendert, Gert en ondergetekende het er goed van waarna we in het nakende donker richting Middelstum gingen. Daar aangekomen was alles donker, ook de omgeving van de borg Ewsum, waar toch het speellokaal zou moeten zijn. Nadat we een landbouwschuur hadden bewonderd, kwam er een eerste Middelstummer schaker opdagen die ons wist te vertellen waar we moesten zijn. SC Middelstum houdt domicilie in de theeschenkerij die in de voormalige borg Ewsum gehuisverst in, voorwaar een mooie omgeving! Wij kwamen daar niet - alleen - voor maar vooral om Rob de nodige eer te bewijzen en hem de beker voor 12 keer kampioen te overhandigen! Nadat ik hem ook nog had verteld dat ik in de simultaanpartij tegen hem door het oog van de naald was gekropen, konden we van start. We waren met het bestuurlijk sterkste team aan de start verschenen, voorzitter, penningmeester en een secretaris én oud-secretaris, maar al spoedig bleek dat geen garantie voor succes. Aan bord 4 kon Louis de dreigingen tegen f7 niet pareren, aan bord 3 werd de hele damevleugel van Gert zonder pardon opgerold en aan bord 2 speelde Leendert Albins tegengambiet wat al te driest. Hij behield het loperpaar, maar kon de gambietpion niet terugwinnen, sterker nog, hij moest er nog eentje geven waarna goede raad te duur werd. Ikzelf had aan bord 1 de kampioen tegen me en besloot maar eens te experimenteren met een vroege opstoot van mijn koningsrandpion. Dat liep aanvankelijk niet zo slecht, maar toen ik wat al te drieste aanvalsplannen kreeg, bleken de zwarte paarden me toch te machtig. Zo werden we dus met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd, maar dat mocht de pret van de mooie dag niet drukken. Komend voorjaar wellicht tegenbezoek uit Middelstum!

Frank Hoogenboom

Het is al eerder vermeld, maar voor de zekerheid, voor degenen die er afgelopen weken niet waren of het bericht hebben gemist:

Volgende week, 18 oktober 2021, is er geen schaken.

De reden hiervoor is dat, toen wij de nieuwe zaal hebben gehuurd ter vervanging van De Ontmoeting, de ruimte voor die avond al verhuurd was. De rest van het seizoen is dit geen probleem meer, die hebben we vastgelegd, maar voor deze avond waren we dus net te laat. De volgende keer schaken is dus op 25 oktober. Tot dan!

Beste schakers,

Afgelopen weken hebben we op locatie met een aantal mensen alvast een voorschot genomen op wat hopelijk een mooi seizoen gaat worden. Beperkingen zullen er blijven, maar het was goed elkaar weer aan het bord te treffen. Het eerste dat we nu te doen hebben, is een ledenvergadering houden. Traditioneel is die op de laatste maandag van augustus. Onze oude speellocatie, de Ontmoeting, is voorlopig gesloten en ook de voor de hand liggende uitwijk, de Nieuw Jeruzalemkerk, is op 30 augustus niet beschikbaar.

Daarom houden we onze ledenvergadering maandag 30 augustus in Buurthuis de Erven, Amstelland 2, Emmeloord. Inloop is vanaf 19.45 uur, aanvang 20 uur.
Stukken en agenda komen via de mail tot jullie.

Hartelijke groet en wellicht tot 30 augustus,

 

Frank Hoogenboom, bestuurslid

 

Tijdens de jaarvergadering van 30 augustus jl is besloten met ingang van het nieuwe seizoen te gaan spelen in Buurthuis de Erven, Amstelland 2, 8302 NM Emmeloord. Nu onze oude speellocatie, de Ontmoeting, tot nader bericht gesloten zal blijven, was het nodig naar een andere om te zien en die hebben we hiermee dus gevonden. Er is een bar in het Buurthuis, maar die dienen we wel zelf te bemensen. We vragen ieders medewerking om dat in goede banen te leiden. Als vanouds beginnen we iedere maandagavond om 19.45 uur. 

Verder is er tijdens de ledenvergadering een bestuurswisseling geweest. Frans Westermann is teruggetreden als interimvoorzitter en opgevolgd door ondergetekende. Leendert Plat is teruggetreden als secretaris en opgevolgd door Louis Bramer. Matthijs Lijnema is toegetreden tot het bestuur als algemeen lid. Dank aan Frans en Leendert voor hun bestuurswerk van de afgelopen jaren!

Frank Hoogenboom

Eerst maar even de oplossing van de prachtige eindspelstudie van Botwinnik die ik in rubriek 11 liet zien. De sleutelzet is 1. d5+! Een poging om eerst het paard te veroveren faalt: 1. Kc3? f5!  en nu a: 2. d5+ Kf6! 3. exf5 Kxf5 of 3. d6 fxe4 4. Kd4 Ke6 5. Kxe4 Kxd6 of b: 2. e5 g5 3. Kb2 f4 4. Kc3 (geen tijd voor Kxa1) Pb3 5. Kxb3 (gedwongen, anders grijpt het paard beslissend in) g4 6. Kc3 f3 7. gxf3 g3 en zwart wint. 1. .. Ke5 En vooral niet 1. .. Kd6 2. Kc3 f5 3. exf5 gxf5 4. g4! of 2. .. Ke5 3. g4! (weer deze breekzet!) met remise. 2. Kc3 f5 Maar weer niet 2. .. Kd6 wegens 3. g4! 3. d6! Na 3. exf5 Kxf5 wint zwart door 4. Kb2 Ke5 5. Kxa1 Kxd5 6. Kb2 Kd4! 7. Kb3 g5! of 7. Kc2 Ke3 8. Kd1 Kf2 en wit is te laat. 3. .. Kxd6 4. exf5 gxf5 Na 4. .. g5 volgt 5. g4 6. Kb2 en Kxa1 en wit wint! Nu komt weer de verrassing... 5. g4!! 5. Kb2 zou het niet zijn wegens 5. .. Ke5 6. Kxa1 Kf4 7. Kb2 Kg3 en Kxg2 Evenmin helpt 5. Kd4 wegens 5. .. Pc2+ 6. Kd3 Pe1+ 7. g4 fxg4 8. Kd4 Pg2 9. Ke4 Ke6 en wint. 5. .. fxg4 Na 5. .. f5 6. Kd4 verovert wit de pion. 6. Kd4! Ke6 7. Ke4 Pe2 8. Kf4 Pe3 9. Kxe3 met remise. 

Dan maar even een opgave waarin de partij met het paard wél kan winnen, ook uit deel II van André Chérons Lehr- und Handbuch der Endspiele. Deze compositie van een zekere Bron verscheen in Schachmatny in1935. Wit Kb1, Pd7, pi e4 en e5. Zwart Kc3 en pi e7 en f7. Zwart lijkt de dubbelpion zo te kunnen opeten en remise te houden of een pion te kunnen ruilen om dan de andere op te halen. De positie van het paard vóór de pionnen lijkt ook weinig hoop te bieden en ik verklap dan ook maar dat de poging 1. Ka2 niet tot winst leidt. Wat wel?

Afgelopen maandag maakten we onder bijzonder omstandigheden een herstart met schaken met 4 leden van onze club. In de binnenplaats van mijn complex hadden we onder een afdak twee tafels geïnstalleerd waar we bij aangename temperaturen een tijdje de degens kruisten. Halverwege moesten we wel wat slepen toen de onvermijdelijke stortbui voor wat stuifregen zorgde maar al met al was het heerlijk weer eens serieus te schuiven! In één van mijn eerste partijen bleek een geïsoleerde tripelpion op de e-lijn voldoende bescherming te bieden om in een eindspel met dame + toren mijn koning van eeuwig schaak of erger af te schermen en intussen de koning van mijn tegenstander op te brengen. En ik wist het weer: schaken verrast steeds weer!

Frank Hoogenboom