Tijdens de jaarvergadering is Frans Westermann gekozen tot voorzitter. Hij heeft aangegeven de functie als ad interim te willen vervullen tot een permanente opvolger voor Kees Wagemaker is gevonden. Kees, bedankt voor je jarenlange inzet voor de vereniging. Frans, dank dat je voorlopig de functie wilt waarnemen!

Uit het financieel jaarverslag is gebleken dat onze vereniging financieel gezond is. Er was dan ook geen reden de contributie te verhogen.

Besloten is om 3 teams aan te melden voor de nieuwe FSB-competitie, alle met voldoende teamleden om in principe de competitie zonder invallers vanuit andere teams te kunnen draaien. Als teamleiders werden ondergetekende (1e), Mart Bron (2e) en Gert Boer (3e) aangewezen.
Ook zullen we weer meedoen met de FSB-beker, met één team.

De interne competitie begint 10 september. Besloten werd dezelfde regels (aanvangstijd, speeltempo, indelingsregels) als vorig seizoen aan te houden. Zoals vorig seizoen ook al het geval was, kunnen spelers in onderling overleg een ander speeltempo afspreken als dit maar een normaal tempo voor gewone partijen is en zij redelijkerwijs om middernacht klaar kunnen zijn.
Competitieleider is wederom Richard Bos.  

Frank Hoogenboom

Tot eind augustus is het zomerstop. Dat wil zeggen dat schaken natuurlijk altijd mag, maar niet kan in ons clublokaal.
Leden bij wie het tussendoor toch gaat kriebelen, kan altijd bij mij informeren!

Verder ligt er nog een verzoek van het bestuur om te laten weten of je het eens bent met de (voorlopige) teamindeling die we naar verwachting in de loop van juni naar de FSB moeten sturen. Heb je nog niet gereageerd, graag alsnog naar mij en Leendert.

Namens het bestuur wens ik iedereen een prettige vakantie!

Frank Hoogenboom

Voor de cijferfetisjisten onder ons: er is een nieuwe ratinglijst uit waarin - onder andere dankzij de inspanningen van onze wedstrijdleider intern Richard Bos - alle resultaten t/m 31/12/17 zijn opgenomen. Kijk voor info op schaken.nl !

Traditioneel duurt de interne competitie ieder jaar 32 ronden. Deze week hebben we ronde 27 gespeeld. Volgende week spelen we niet, omdat het dan Paasmaandag is. De laatste ronde zullen we dus spelen op 7 mei 2018.

Op een zondag die - ondanks alle voorspellingen - maar niet zonnig wilde worden maakte ik mijn jaarlijkse trip naar het TataSteel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Wat hierna volgt is een beknopt verslag van een bijzondere reis van parkeren in de vakken tot het licht zien in de middag en op de late avond...