Het tweede team kon het zoals verwacht niet bolwerken tegen het sterke eerste team van Steenwijk. In het volle dorpshuis van Onna (maar liefst 25 partijen!) werd met 3,5-0,5 verloren. Aan bord 1 dacht ondergetekende zich een klein afwijking in het Siciliaans te kunnen permitteren, met als gevolg dat ik me aldoor moest afvragen wanneer ik nu eens geschikt op d5 zou kunnen landen. Dat moment kwam niet, maar intussen nam de druk op mijn koningsvleugel wel toe... Zeker na de verrassing Dg5! kreeg ik het lastig. Met een kloek f2-f4 vocht ik nog aardig terug maar nadat ik de laatste torens geruild had om onder de druk uit te komen, bleek zwarts paard superieur over mijn loper. Op dat moment hadden Albert Henk en Han Jona de vlag al moeten strijken. Voor Han Jona, aan bord 3, waren de druiven wel zuur. In een paardeindspel met een pion minder leek hij de remise binnen handbereik te hebben, maar toen hij zo onvoorzichtig was zijn h-pion ongedekt te laten, was zwart er als de kippen bij om die te incasseren en het punt op te strijken. 
Albert Henk zat al een tijdje tegen een stelling met een lastig te verdedigen d-pion aan te kijken en bracht zijn koning naar f6 om het tij te keren, maar werd toen verrast door een schijnoffer met de toren op d6. Enige optie op verdediging was de witte dame toe te laten en die kon daar wat pionnen snoepen, waarna een afwikkeling naar een pionneneindspel voldoende was voor de Steenwijker.
Aan bord 4 zat Klaas van Meijeren nog een slechtere stelling te verdediging. Hij had al vroeg een pion gegeven om zijn torens wat ruimte te geven en bleef tegelijkertijd met een vervelende isolani op d6 zitten. Met wat behendig manoeuvreren wist hij echter zijn koningsvleugel nét voldoende te verdedigen om torens en pionnen te ruilen, waarna hij precies op tijd was om met de verdoemde d-pion naar dame te lopen, terwijl wit dat ook deed: remise.

Frank Hoogenboom

Het eerste moest het te elfder ure helaas met 3 man doen tegen de reserves van Philidor en wist geen potten te breken. Klaas, aan bord 2, won weliswaar, maar Han Jona kon het ondanks een positie met een sterk loperpaar niet bolwerken. Albert Henk kwam een pion achter maar stond lange tijd heel behoorlijk totdat het in het eindspel mis ging. 1 uit 2 dus voor de Emmeloorders. 

Later in de week was er ook voor het derde geen houden aan in Lemmer. De reserves van Lemmer wonnen al hun partijen. Mooi moment nog wel voor Louis die in beeld kwam toen de Friese pers een reportage kwam maken over één van de jubilarissen aan Lemster zijde!

 

Frank Hoogenboom

Het 3e team (Kees, Gerard, Gert en Louis) ging maandagavond op bezoek bij Mid Fryslân in Akkrum voor de 1e ronde van het FSB-bekertoernooi. Een week later dan gepland vanwege ziekte in ons team. Onderweg spraken we over onze kansen, want het was bekend dat de gemiddelde rating van MF ca. 350 punten hoger lag dan van ons team. Het zou een zware klus worden en die voorspelling kwam uit.
Gert was als eerste verderop in de mooie hal van de OBS Akkrum aan het analyseren waar het fout ging. Niet lang daarna gingen de witte stukken van Kees in het kistje. Uit mijn ooghoek vanaf bord drie zag ik te veel hout naast het bord van zijn tegenstander staan. Vanaf het begin stond Kees een loper achter en verloor de partij.
Gerard hield het lang vol tegen gastheer Peter Koning maar moest uiteindelijk toch capituleren. Inmiddels was het 3-0 voor MF.
Als laatste zat ik zelf te repareren wat in de openingsfase fout ging. Ik verloor ook een loper en wat pionnen. Maar doordat mijn tegenstander wel opgezadeld zat met een dubbelspion in het centrum, kon ik sneller ontwikkelen en kreeg veel bewegingsvrijheid ondanks de druk van zijn aanval op de koningsvleugel. Dat bleef houdbaar en door een combinatie van mijn dame met de torens kon ik een loper terugwinnen.
In het eindspel beschikte hij over een paard en vijf pionnen, maar door mijn toren kon ik pionnen terugwinnen en kon geen van beide de ander nog mat zetten. De eer werd met een remise een beetje gered waarna we over elven huiswaarts reden.
 
Louis Bramer

Het tweede leed maandagavond een even tragische als onnodige nederlaag tegen de reserves van Mid Fryslân. En dat ondanks een goed begin van de avond: het team was compleet én de verwarming in ons buurthuis deed het weer!

Aan bord 4 was Klaas van Meijeren relatief snel klaar. Al gauw stond er een middenspel op het bord met een dichtgeschoven pionnenstructuur en was duidelijk dat er voor geen van beide partijen nog iets te halen viel: remise. Aan bord 2 vloog Albert Henk finaal de bocht uit. Zijn lopers en toren verbleven op de koningsvleugel, terwijl zijn koning slecht beschermd door pionnen op de damevleugel achterbleef. Een dankbare prooi voor de zwarte stukken, en met de mooie terugtocht Le7! stelde zwart zijn zege veilig. Albert Henk was zo sportief zich mat te laten zetten.
Intussen ging het Han Jona aan bord 3 voor de wind. Zijn tegenstander had een ietwat woest stukoffer geplaatst en lange tijd leek de Emmeloorder met een paard voor 3 pionnen en wederzijds nog 2 torens alles onder controle te hebben. Dat gaf ondergetekende aan bord 1 het vertrouwen om een iets betere stelling vanuit een wat ongebruikelijke opening remise te geven. Maar daarna ging het met Han Jona alsnog mis. Eerst ruilde hij een stel torens, maar toen hij van de ruil van de tweede toren afzag, kon wit steeds verder met zijn e-pion oprukken. Zwart veroverde nog wat pionnen met het paard, maar gaf op toen hij zijn toren voor de witte e-pion moest geven. Een mooie avond voor de Akkrummers, en een desillusie voor Emmeloord. Voor onze beide youngsters is er vanavond revanche mogelijk als zij zich met het eerste in Leeuwarden melden voor de hoofdklassewedstrijd tegen Philidor 2.

 

Frank Hoogenboom

Maandagavond zat het aardig vol achter het scherm in het Buurthuis! Heerenveen 1 en Franeker waren op bezoek voor een bekerwedstrijd. Na loting aan bleken we in beide wedstrijden op de even borden wit te hebben, net als in de gewone competitie.

Het eerste haalde de volgende ronde niet. Bij ontstentenis van kopman Timo en kampioen Klaas (de laatste wegens blijde familieomstandigheden: gefeliciteerd, Klaas!) speelde Yousef aan bord 1. En hoe! Hij profiteerde handig van het bezit van de witveldige loper tegenover de open koningsstelling van zijn tegenspeler. Johan kon het vervolgens aan bord 3 in gesloten Siciliaan niet bolwerken. Zijn tegenstander sloeg zijn koningsvleugel weg en viel binnen langs de h-lijn. Tromp Willem offerde als invaller aan bord 4 een pion in een Franse partij. Met zijn half-open f-lijn leverde hem dat een aardige aanvalsstelling op. Met een loperoffer op f7 bleek hij echter net iets té optimistisch. Frans moest daarom uit niets iets maken aan bord 2. Zijn stelling was remiseachtig toen hij dan maar met een toren op avontuur ging richting de zwarte koning. De toren raakte echter opgesloten, hij moest de kwaliteit geven en mocht vervolgens blij zijn dat zijn tegenstander gezien de stand in de wedstrijd (en het late uur misschien) genoegen nam met remise. 

Hoe anders liep het bij het tweede team. Aan bord 4 was Klaas van Meijeren het eerste klaar. Hij offerde pardoes een loper op h7 en toen zijn tegenstander die nam, maakte hij het op originele wijze af. Na afloop kon er nog wel discussie zijn of zwart zich nog met g6 in plaats van Kxh7 had kunnen verdedigen. Zie de partijenpagina voor een analyse van die variant.
Aan bord 3 had Han Jona zijn tegenstander met zijn mooie lopers aardig in de mangel. Hij maakte het bekwaam af, hoe heb ik niet gezien, want ik zat intussen zelf in diep gepeins verzonken...
Aan bord 2 liep het met Albert Henk niet goed af. Zwart had een paard op c4 geposteerd en dat beest kon onder omstandigheden naar d2 springen voor een vork op toren en dame. Lange tijd zag Albert Henk dat ook, maar helaas zette hij toch ontijdig zijn paard van f3 weg. Daarna viel hij nog met de moed der wanhoop aan, maar zijn tegenspeler maakte geen fout meer en speelde de partij bekwaam uit.

Zelf zat ik aan bord 1 en keek al gauw tegen een iets mindere stelling aan. Ik meende mijn problemen met een paar krachtzetten te kunnen oplossen, maar helaas werd ik door het eenvoudig h3 uit de droom geholpen. Weg kans om het witte centrum te stoppen. Dan maar een pion geofferd om mijn spel iets te bevrijden. Veel leek het allemaal niet te helpen, want nu kreeg wit weer een vrije h-pion en met dames en 2 paarden nog op het bord leek het pleit beslecht. Maar terwijl ik mijn tijd te snel zag wegtikken, vergaloppeerde mijn opponent zich en kon ik mijn pionnetje weer terugwinnen. Daarna bleef een dame-eindspel waarbij ik eeuwig schaak kon geven. Zo zat het dus mee en bereikte het tweede de volgende ronde.

Frank Hoogenboom