Het eerste walste in de derde ronde van de FSB-competitie ook over DSC Drachten heen. In het Friese werd het maar liefst 4-0. Toen ik Henk Valkema aan bord 3 de Blackmar-Diemer op het bord zag brengen, had ik al een vermoeden dat zijn tegenstander het niet makkelijk zou krijgen. En dat bleek ook: nadat hij eerst het recht op de rokade verbeurde, belandde hij al snel in een verstikkend matnet.
Naast mij aan bord 1 leek Timo Koffeman aanvankelijk weinig te bereiken, maar toen het spel op de damevleugel zich wat opende, namen ook zijn kansen om op de koningsvleugel iets te ondernemen toe. Stukken kunnen immers niet overal tegelijk zijn. Een ernstige onvoorzichtigheid van zijn opponent werd die meteen fataal.
Intussen had ik me een wat frivole opzet gepermitteerd in de doorschuifvariant van de Caro Kann en de vraag was of dat wel allemaal kon. Het was even schrikken toen mijn opponent plotseling met Pb5+ kwam, maar daarna huppelden mijn paardjes (nee, niet het dek op en neer, maar van g8 naar h6, f5 en d4 en van b8 naar d7, f8, e6, d4, f5, d4, e6, f4, d3, e5, d3 en wederom e5), onderweg dood en verderf zaaiend en vooral het tweede paard toonde zich superieur aan de witte loper.
Nico Lemsom, tenslotte, leek het aanvankelijk niet zo naar den vleze te gaan, totdat hij een radicaal besluit nam:

 

Het bekerteam bereikte maandag de tweede ronde van de vernieuwde bekercompetitie door het team van De Donger met duidelijke cijfers te verslaan: 3,5-0,5. Gezegd moet worden dat mijn indruk is dat niet de sterkste 4 schakers uit Dokkum naar ons toegekomen waren en vooral Rob (aan bord 2) en Henk (aan bord 4) hadden daardoor een relatief makkelijke avond. Rob was het eerste klaar omdat zijn tegenstander de eerste complicaties in het Wolgagambiet niet te boven kwam. Bij Henk duurde het iets langer. De pion op c7 was korte tijd een doorn in zijn vlees, maar met enkele fijne torenzetten wist hij die te elimineren waarna de winst een kwestie van tijd was. 
Intussen was ik zelf aan bord 3 in een hevig gevecht gewikkeld waarin ik erin geslaagd was een actie van mijn tegenstrever op de damevleugel met een tegenactie te beantwoorden die een pionnetje opleverde. Aangezien hij nu met remise tevreden was, bood hij in tijdnood remise aan wat ik weigerde omdat ik voldoende winstkansen zag. Een zet later maakte hij een ernstige fout die direct tot opgave leidde. 
Aan bord 1 zat Timo op dat moment nog in een ongebalanceerd eindspel van T+2L+pi tegen D+L, waarin de vraag was of zijn opponent eeuwig schaak of wellicht zelfs mat zou kunnen geven of dat de pion zou doorlopen. In het voorafgaande was Timo vanuit een (iets te?) rustige opening langzaamaan in steeds grotere problemen geraakt en ergens zou zijn tegenstander de winst gemist hebben, maar dat telde nu niet meer, uiteraard. Eind van het liedje was een eeuwig schaak en ook hier hadden beide partijen weer hun kansen laten liggen. 

In de tweede ronde wacht ons op 21 januari een lastige uitwedstrijd tegen Heerenveen.

Frank Hoogenboom

In het het mooie dorpshuis van Onna, bij Steenwijk, begon het eerste het nieuwe seizoen beter dan het vorige: Steenwijk 2 werd met 3-1 verslagen. Er kan gezegd worden dat immers niets anders van ons werd verwacht, je moet het toch maar even doen!
We hebben voor ons viertal dit jaar een selectie van 6 man in de wetenschap dat niet iedereen altijd aanwezig zal kunnen zijn, en van die 6 speelden dit keer:
1. Timo Koffeman: had zijn eerste twee interne partijen verloren en zon dus op wraak. Hij kwam weer met zijn obscure Franse variantje waarna er lange tijd maar heel weinig aan de hand leek, totdat zijn tegenstander zich b5?! meende te kunnen permitteren. Na het antwoord a5! en omspelen van het witte paard naar de damevleugel bleek de witte vrijpion niet meer te stoppen. Het mat aan de rand waar de zwarte koning in terecht kwam was grappig, maar eigenlijk al niet meer belangrijk.
2. Frans Brouwer: kwam gedrukt te staan na de opening en probeerde het met een pionoffer dat echter de opgesloten positie van zijn koningsloper niet kon oplossen. Al met al studeerde zijn tegenstander vast lang op de kansrijke opstoot f6!?, maar zoals het ging ontstond er een eindspel waarin uiteindelijk tot remise werd besloten. 
3. Ondergetekende: na wat inleidende zetten ging mijn opening over in de Grünfeld en ik dacht al aan allerlei ingewikkelde offervarianten toen ik me tot mijn schrik realiseerde dat ik mijn paard naar f3 in plaats van e2 had gespeeld. Misschien was het de wat lichte gesteldheid in mijn hoofd die dit veroorzaakt had en die ik later met een gezonde appel wist te verdrijven. Feit was dat ik een onaangename dubbelpion op de koningsvleugel moest accepteren en een inval van de zwarte dame. Toen zwart een kansrijk stukoffer bracht dat ik overigens niet kon verhinderen, was het vechten voor wat ik waard was. Gelukkig bleek zwart de winst, als die er al was, niet te kunnen vinden en kon ik afwikkelen naar een gewonnen eindspel, waarin hij misschien vroeg maar wel terecht opgaf.
4. Nico Lemsom: had ons door de versmalde dreven van Steenwijks buitenland naar hier geleid en kon in de opening zijn draai maar niet vinden. Hij probeerde het met een paar uitvallen met paard en loper die weinig potten leken te kunnen breken, maar blijkbaar veroorzaakten die zoveel schrik bij zijn tegenstrever dat die met remise instemde.
Al met al geen soepele maar wel verdiende zege! Maandag 12 november wacht Mid Fryslân!

Frank Hoogenboom

Het eerste behaalde de volle winst in de thuiswedstrijd tegen de reserves van Mid Fryslân. Aan bord 1 kwam Timo al snel in het voordeel en even later offerde hij een stuk om een dodelijke penning tegen de witte koning in de stelling te brengen. De winst was daarna niet moeilijk meer.
Bord 2 was voor Rob die in een Siciliaan een klein voordeel had. Dat had nog een hele kluif kunnen worden maar zijn tegenstander overzag dat hij na De2 een stuk verloor (frappant! Uw verslaggever overzag enkele weken terug tegen Rob precies dezelfde zet!).
Aan bord 3 werkte Henk zich vanuit de opening in de nesten. Plompverloren offerde hij dan maar de kwaliteit. Meer dan vage kansen leverde dat niet op, maar in de tijdnoodfase vond zijn opponent de winst niet. Integendeel, hij raakte zo ver de kluts kwijt dat hij nog op de mat kwam te staan ook. Een triest einde voor hem, een gelukje voor ons.
Bord 4 was voor Nico, die de zieke Frans verving. Hij leek lange tijd weinig perspectief te hebben, maar wist tenslotte de zwakte van de pion op c6 uit te buiten: 4-0.

Frank Hoogenboom

De indeling en de data voor de FSB-competitie zijn bekend! Kijk voor alle details op www.frieseschaakbond.nl

Het eerste speelt in klasse 1B, eerste wedstrijd dinsdag 9 oktober uit tegen Steenwijk 2.

Het tweede speelt in klasse 2B, eerste wedstrijd maandag 15 oktober uit tegen Lege Geaen.

Het derde speelt in klasse 3B, eerste wedstrijd donderdag 18 oktober uit tegen Lemmer 2.

Het bekerteam speelt zijn eerste ronde maandag 26 november thuis tegen de Donger.