Het 2e team boekte een kleine overwinning tegen de reserves van Heerenveen.
Meep Bouw, die intern als geduchte tegenstander en ratingkanon geldt dit jaar, kwam er buitenshuis niet aan te pas! Zijn tegenstander
ontnam hem al snel alle ruimte op het bord en zette een onhoudbare aanval op de koningsvleugel op.
Nico Lemsom kwam tot een verdiende remise tegen Oppenhuizen..
Jurjen Dedden wist met zijn loper op d6 zijn tegenstander Kalteren de rochade onmogelijk te maken en kwam tot een
mooie winst.
Plat wist natuurlijk weer tot een vol punt te komen (zie de rubriek Partijen).
Peter Weijs kon met wit ditmaal een half punt binnenslepen. 
Mart Bron vergat een mataanval op Doetjes winnend af te ronden. Hij sloeg één verkeerde pion en moest met remise genoegen nemen.
Anton Bakhuijsen was dit keer nu eens niet als laatste klaar, maar zijn remise tegen Van Dam bracht de stand wel op 4-3 voor Emmeloord!
Bij Henk Valkema op bord 1 ging het daarna om winst in de wedstrijd. Valkema had in een 4-toreneindspel op het bord met 1 pion tegen 3 voor zijn tegenstander. Uitermate nauwkeurig bewees hij zijn tegenstander Pieck dat remise de juiste uitslag was.
De 4,5 -3,5  stond daarmee op het uitslagformulier en de revanche voor de eerdere thuisnederlaag was een feit!

Mart Bron en Frank Hoogenboom

Het eerste leed een grote thuisnederlaag tegen Philidor Leeuwarden III: 2,5-5,5. Voor Philidor ligt de weg naar het kampioenschap nu open.
De uitslag was - het moet gezegd - meer dan verdiend al had het teamleider Frans Westermann wederom niet meegezeten. Dit keer meldde zijn derde-bordspeler Johan ten Napel zich kort voor de wedstrijd met griep af. Dan zelf maar achter dat bord gekropen en warempel. daar hield hij het lang vol, maar helaas niet lang genoeg. En hij was niet de enige. Aan het eind van de avond was er alleen winst voor ondergetekende... (zie de rubriek Partijen).

Op 19 december ontving het tweede de reserves van Steenwijk die met slechts 7 spelers kwamen opdagen.

Nico Lemsom had daardoor een vrije avond en supporterde, en dat deed hij kennelijk zo goed dat het niet bij deze reglementaire 1 bleef!  
Henk Valkema boekte een mooie overwinning, terwijl Klaas van Meijeren zijn eerste wedstrijd van dit seizoen in het 2e eenvoudig won, na een verkeerde afruil van dames. Jurjen Dedden leek een goede stelling te hebben, maar liet zich een pionnetje afsnoepen, dat uiteindelijk tot een beslissende vrijpion bleek te leiden. Ondergetekende speelde remise na een snelle afruil.van veel stukken. Leendert Plat kreeg een remise in een lastig te berekenen stelling. Anton Bakhuizen was een keer níet als laatste klaar, al zal hij misschien liever onder een vrolijker gesternte gestopt zijn, want nadat hij had overzien dat hij een mataanval in handen had. ging hij er zelf aan. De partij van Peter Weijs kon de hele avond alle kanten op, zeker toen zijn dame in de penarie raakt, maar gelukkig raakte zijn tegenstander in het lastige eindspel zo zwaar in tijdnood dat hij remise aanbood, daarmee de winst voor Emmeloord 2 bezegelend: 4.5-3.5. 
 
Mart Bron

Het tweede verloor met grote cijfers van de reserves van WES Wolvega: 1,5-6,5. Nu is dat niet zo verwonderlijk, want het team van WES bestaat vrijwel helemaal uit mensen die vorig jaar nog in de promotieklasse voor het eerste speelden. Er was remise voor Henk Valkema aan bord 1 en winst voor Gert Boer aan bord 8 en dat was het dan. Kennelijk is teamleider Mart Bron nog niet van de schrik bekomen, want het ontbreekt ons aan enig verslag ... 

Nog net op tijd om de deadline te halen die de FSB-competitieleider had gesteld, speelden we onze 2e rondewedstrijd in de FSB-bekerstrijd tegen Philidor uit Leeuwarden. In de voorbereiding hadden we al met tegenslag te maken, omdat op de wedstrijddag zelf bleek dat de wedstrijd nog te vroeg kwam voor de van de Groningse griep herstellende Rob Kamminga. Niet getreurd, Frans Westermann werd te elfder ure bereid gevonden het vierde bord te verdedigen! Dat deed hij met verve, totdat hem datgene overkwam wat iedere schaker tenminste eens in zijn leven meemaakt: hij gaf zijn dame weg. Na deze vroege achterstand bleek dat het knokken was op de andere borden. Ikzelf had me verstout in een op het Frans, de Aljechin en het Siciliaans lijkende opening met h6 de uitval Pg5 te beletten, en helaas bleek dat meer nadelen (de breekzet f6 kon niet meer zonder bezwaren geschieden) dan voordelen (geen inval op f7) te hebben. Mijn opponent bleef maar steeds gezonde zetten doen en toen ik te lang niet rokeerde, sloeg hij in mijn tijdnood genadeloos toe. Naast mij trachtte Johan ten Napel het ijzer met handen te breken in de Nimzowitschvariant van het Frans. Het enige wat het hem opleverde was een toreneindspel met een pion minder waarin hij nooit op meer dan remise mocht hopen. Dat bood hij dan ook maar aan en daarmee was het pleit meteen beslecht en hoefde ik me niet meer af te vragen of we Frans nog terug zouden moeten roepen voor een partijtje snelschaak! Timo Koffeman speelde intussen nog wel. Hij was voordelig uit de opening gekomen nadat zijn tegenstander wellicht wat ontijdig een loper tegen een paard had geruild op f6 in plaats van een zetherhaling aan te bieden of zich te verstouten aan het offer Lxh6!? Met zijn loperpaar en torens oefende Timo daarna een onaangename druk uit op de witte damevleugel die tenslotte in pionwinst resulteerde. Wit slaagde er in het vervolg in permanente tijdnood niet in de juiste verdediging te vinden (als die er al was...), zodat we eindigden met een 1,5- 2,5 nederlaag.

In februari komt er tijdens competitieronde 5 een kans op revanche!

Frank Hoogenboom